W dniu 5 kwietnia (sobota)o godzinie 11.00  w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze przy ulicy Legnickiej 16 odbędą się drzwi otwarte Placówki- wywiadówka. Dyrekcja oraz pracownicy placówki zapraszają wszystkich zainteresowanych, rodziców i prawnych opiekunów naszych wychowanków do odwiedzenia naszej szkoły. Jedną z atrakcji spotkania będzie projekcja multimedialna dotycząca historii Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze, rozmowy indywidualne z nauczycielami jak również wychowawcami zatrudnionymi w MOW. Przybyli rodzice, prawni opiekunowie będą mogli zapoznać się z warunkami pracy, zobaczyć wszystkie klasopracownie i grupy wychowawcze. Oczywiście nie zapomnieliśmy również o drobnym poczęstunku dla naszych gości. Organizatorami spotkania z rodzicami są wychowawca p. Tomasz Siczek i nauczyciel p. Piotr Cezary Tokarz. Wszystkich serdecznie zapraszamy.