wszyscy

Wyniki:
I miejsc - Kacper Joda, II miejsce - Norber Golec, III miejsce - Mateusz Wroczyński

GALERIA:
Już po raz szósty, w dniu 7 kwietnia wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze przystąpili do konkursu informatycznego pt."Wirtualny Świat Zabytków Dolnego Śląska”, którego celem była i jest popularyzacja informatyki poprzez umiejętność pracy w programie PowerPoint. Poprzez udział w przygotowaniu do konkursu, jak i samym konkursie wychowankowie doskonalą umiejętności wykorzystania Internetu, jako źródła zdobywania informacji, a także poznają wirtualnie zabytki Dolnego Śląska. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: przewodniczący: dyrektor MOW mgr Mariusz Barański, nauczycielka języka polskiego mgr Dorota Rycerska oraz organizator i pomysłodawca konkursu, nauczycielka informatyki mgr Anna Bortkiewicz. 
W tym roku zadaniem uczniów, a zarazem tematem konkursu było wykonanie prezentacji na temat wybranych pałaców znajdujących się terenie Dolnego Śląska. Dokładność i precyzja wyszukania konkretnych informacji w sieci, była niezbędnym elementem do poprawnego wykonania tematu. Po 2 godzinach zmagań, nadszedł czas na ocenę jury, która po wnikliwej analizie postanowiła przyznać: I miejsce – Kacper Joda, II miejsce - Norbert Golec, III miejsce - Mateusz Wroczyński, wszyscy są uczniami klasy III. Przy podsumowaniu osiągnięć uczniów komisja zwróciła uwagę na wysokie i wyrównane umiejętności uczestników, a także na to, że właśnie zaczęli przygodę z informatyką, którą należy całe życie doskonalić. Nagrodzeni uczniowie otrzymali w prezencie mp3 oraz słodkie upominki.

AB