PlENeRPraktyczne zajęcia plenerowo-masowe w: Hydropolis- Centrum wiedzy o wodzie, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Hala Stulecia, Arboretrum oraz Humanitarium- Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu, odbyły się w dniu 12 kwietnia w ramach treningu z zakresu zasad współżycia społecznego. Realizowane w ramach projektu pt.: „Nowa perspektywa - Lepszy Start”, współfinansowane ze środków Europejskiego Fundu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
GALERIA:

A.E.Drabczyk