Tradycyjnie od wielu lat w Spółdzielczym Klubie Piast w Jaworze jest organizowany konkurs wiedzy turystyczno – krajoznawczej p.n. „ Znam swój region – województwo dolnośląskie”.     W tym roku konkurs odbył się 24 listopada 2017r. Organizatorami konkursu była Komisja Turystyki Pieszej przy Jaworskim Oddziale PTTK. Współorganizatorami byli : Ochotniczy Hufiec Pracy 1-21 Jawor, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze oraz Spółdzielczy Klub Piast. Adresatami konkursu jest młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.  W tegorocznej edycji konkursu brało udział 13 drużyn . W poszczególnych kategoriach udział wzięło: 5 drużyn ze szkoły podstawowej, 3 drużyny z gimnazjów i 5 drużyn ze szkoły średniej. W kategorii szkół podstawowych w konkursie udział wzięły 2 drużyny z SP 5 pod opieką Urszuli Norko , 1 drużyna pod opieką Anny Ordy, drużyna z jedynki ( opiekun Barbara Gmerek – Skalik oraz drużyna ze szkoły nr2. Zadaniem uczestników wszystkich startujących drużyn było rozwiązanie testu oraz rozpoznanie na zdjęciach obiektów turystycznych. W tej kategorii zwyciężyła drużyna SP 2 ( op. I. Zielińska) w składzie: Artur Czarnecki, Jakub Kodlew, Michał Bąk. Drugie miejsce zajęła pierwsza drużyna z SP 5( op. U. Norko) – w składzie:  Marcin Wojciechowski, Diana Lityńska, Natalia Michałowska. Trzecia lokata przypadła drużynie SP 5 ( op. A. Orda) – w składzie : Krystian Materna, Jakub Romanowski, Emilia Witwicka. Indywidualnie I miejsce zdobył Jakub Kodlew, który wyprzedził Emilie Witwicka i Natalię Michałowską
O prymat w kategorii szkół gimnazjalnych walczyły drużyny z : Gimnazjum nr 1, SKKT „ Na szlaku” ( gimn. nr 2) oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Zwycięstwo w tej kategorii odnieśli wychowankowie MOW – u w składzie Tomasz Małek, Jakub Stasiak, Wiesław Skrzyniarz- op. Grażyna Dynda.  Drugie- równorzędne miejsce zajęły drużyny z Gimnazjum nr 1 ( op. M. Otoka) w składzie: Monika Miłoń, Marcela Jurkowska, Natalia Frydrych oraz z Gimnazjum nr 2 ( op. I. Zielińska) w składzie: Karol Czarnecki, Michał Biszczanik, Szymon Jastrzębski. Indywidualnie zwyciężyli: Wiesław Skrzyniarz i Jabuk Stasiak obydwaj z MOW Jawor. Trzecią lokatę zdobył Karol Czarnecki z SKKT „ Na szlaku”.
W kategorii szkół średnich wystąpiło 5 reprezentacji. Były to drużyny: „ Logistycy”, Technikum Logistyczne, „Technicy”, drużyna PCKZiU Jawor oraz drużyna z OHP 1-21 w Jaworze.
W końcowej klasyfikacji zwyciężyła drużyna „ Logistyków” ( op. D.Szojka) w składzie:  Olga Jędrzejczyk, Anna Bukało, Katarzyna Zaraś, II miejsce zdobyła dryżuna z OHP 1-21 w Jaworze (op. A. Kowalik) w składzie: Patrycja Taniukiewicz, Patrycja Hrymak, Beata Matynia. III miejsce wywalczyła drużyna „ Techników” w składzie: Magda Ciach, Ada Kaszuba oraz Paulina Andryrzak. Indywidualnie zwyciężyła Olga Jędrzejczyk. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Patrycja Hrymak oraz Adrianna Kaszuba.
Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwał Andrzej Kowalik wspierany przez Małgorzatę Duralską –oboje wychowawcy OHP 1-21 w Jaworze.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Jaworze.
GALERIA: