GALERIA:
6 października w samo południe na wiejskim stadionie w Muchowie odbyło się zakończenie XXXIII Rajdu Bulwa. Na miejsce zakończenie przybyło 90 młodych turystów pod opieką nauczycieli wspieranych przez rodziców. W rajdzie brały udział drużyny z następujących jaworskich szkół: SP 5 (op. Anna Orda), SP 4 (op. Anna Kurzydło) , SP 2 ( op. Iwona Zielińska), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (op. Matra Bander) oraz  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (op.Grażyna Żmuda) oraz SP16 z Legnicy (op. Krzysztof Skalik oraz Izabela Kwiatkowska). Organizatorami Rajdu byli Andrzej Kowalik - Komandor Rajdu i Koleżanka Grażyna Żmuda - współorganizator i jednocześnie opiekun grupy młodzieży z MOW. Rajd Przygotowali wspólnie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz Komisja Turystyki Pieszej przy Zarządzie Oddziału PTTK w Jaworze. Dla uczestników Rajdu przygotowano szereg konkursów. W konkursie wiedzy „ Co wiem o ziemniaku” zwyciężył Bogusław Korzeb ( MOW) . Drugie miejsce zdobył Artur Czarnecki ( SP 5), a trzecie miejsce zdobyła Hanna Maciejewska ( SP 16). Poza konkursem wiedzy rozegrano szereg konkursów sprawnościowych. W kapkach Zwyciężył Sebastian Wąsiński przed Wojciechem Kozakiewiczem ( obaj z MOW). Trzecie miejsce zajął Bartosz Pawlaczek  z SP 4.  W skokach przez skakankę najlepszy wynik osiągnęła Zuzia Budzińska ( SP 4). Na pucharowym podium miejsca wywalczyli również Samuel Detyna ( SP 50 oraz Iza Bichuniak ( SP 4). W konkurencji podbijanie piłeczki ping pongowej na przemian w kategorii dziewcząt zwyciężyła Hanna Otto ( SP 4). Drugie miejsce zajęła Dominika Detyna ( SP 5) a trzecie miejsce wywalczyła Anna Chudzio ( SOSW ). W tym samym konkursie w kategorii chłopców zwyciężył Wojciech Kozakiewicz przed Bogumiłem Korzeb ( obaj z MOW). Trzecie miejsce zajął Dawid Skowron z SP 2.


Rok ten jest rokiem szczególnym w naszej historii – obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. W związku z tym uczestnicy Rajdu mieli przygotować plakat nawiązujący do tej ważnej historycznej daty. Wszyscy podeszli z dużym zaangażowaniem      i komisja miała problem z wyborem najładniejszego. W tej sytuacji postanowiono przyznać wszystkim wykonawcom pierwsze równorzędne miejsce. Wyróżniono pracę następujących osób : Izabeli Bichuniak, Agaty Tympalskiej, Amelii Szczutkowska ( cała trójka z SP 4) Oliwii Jabłońskiej, Weroniki Duk ( obie z SP 16 w Legnicy), Anny Chudzio i Klaudii Kurpiel  ze Specjalnego Oś rodka Szkolno – Wychowawczego, a ze Szkoły nr 5 Jakuba Ślusarskiego, Borysa Lacman i Gosię Malisz.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs na „ najbardziej niepotrzebną” rzecz na rajdzie. Komisja w tej kategorii postanowiła przyznać trzy równorzędne pierwsze miejsca. Zdobyli je : Tomasz Różak z MOW, Jakub Ślusarski z SP 5 i Marcel Merchut z SP 5. Nie tylko dzieci walczyły o prymat w różnorodnych konkursach. Również opiekunowie grup rajdowych mogli wykazać się umiejętnościami praktycznymi. W konkursie na „ najdłuższą obierkę” wygrał Krzysztof Skalik opiekun młodzieży z SP 16 Legnica.
W imieniu organizatorów pragniemy podziękować koledze Henrykowi Gęsior za pomoc   w organizacji rajdu. Dziękujemy również rodzicom, którzy ze swoimi pociechami wędrowali a jednocześnie wspomagali nauczycieli. Dziękujemy również sponsorom za ufundowanie nagród. Słowa podziękowania kierujemy do: Starostwa Powiatowego w Jaworze, Urzędu miasta w Jaworze, Firmie  KG TRADING z Legnicy
A .K., G. Ż.