INFORMACJE

GALERIA:

   

Nagranie 60 sekundowego tik-toka to sposób, w jaki uczestnicy konkursu „Seniorze, nie daj się oszukać!” ostrzegali osoby starsze przed oszustami i naciągaczami. Dziękujemy serdecznie wszystkim młodym mieszkańcom naszego miasta i całego powiatu za udział w konkursie zorganizowanym przez Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dziś jaworscy policjanci wręczyli nagrody zwycięzcom.
Konkurs pt. „Seniorze, nie daj się oszukać!” skierowany był do dzieci i młodzieży z terenu Jawora i powiatu jaworskiego. Aby wziąć w nim udział, należało jedynie nagrać 60- sekundowego tik- toka, informującego o zagrożeniach dotyczących bezpieczeństwa seniorów oraz nawołującego do przestrzegania zasad w zakresie oszustw popełnianych na rzecz osób starszych i samotnych. Linki opublikowanych filmików nadesłanych przez uczestników z terenu Jawora i powiatu jaworskiego przesłano na adres mailowy organizatora, a komisja wyłoniła zwycięzców.

Zwycięzcami konkursu, z terenu powiatu jaworskiego, zostali wychowankowie Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze:

 • Kacper Kulesza
 • Damian Kolasa
 • Paweł Wojtysiak

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaworze wręczyli zwycięzcom nagrody, tj. powerbank, słuchawki oraz głośniki bezprzewodowe.

LINK DO FILMU:

W słoneczne popołudnie młodzież z Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z wychowawcą Robertem Mazurkiem wpadli na fantastyczny pomysł…… idźmy!!  w świat posprzątać, Nasz lokalny świat , nasz jaworski świat. I ruszyli pomóc naturze. Zaopatrzeni w rękawice, worki, uśmiech i w pełen pakiet chęci i werwy do pracy. Ruszyli w towarzystwie pąków kwiatów, zieleni i wiosennego śpiewu ptaków. Posprzątali….. choć jeden kawałek ,element  puzzli światowej natury naszej.

GALERIA: 

Opiekun samorządu A.E.Drabczyk
Galeria :R.Mazurek

Młodzież z  Dolnośląskiego  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przyłączyła się do organizacji pomocy humanitarnej dla partnerskich miast Berdyczowa i Złotonosza w Ukrainie . Wraz z koordynatorem całej akcji a wice-dyrektorem naszej placówki Danielem  Iwańskim pomagaliśmy przy załadunku konwoju. Zebrane wcześniej rzeczy przez społeczność lokalną, sponsorów z zagranicy  pakowaliśmy  dla ludności ukraińskiej do miast partnerskich. Były to min. leki , materiały opatrunkowe, bandaże, woda, odżywki i pieluchy dla dzieci. Koce, śpiwory, odzież i buty. W czasie wolnym pomagaliśmy przy organizacji punktu humanitarnego , gdzie przybywali uchodźcy. Sprzątaliśmy  pomieszczenia ,  pomagaliśmy przy organizacji bazy noclegowej.

GALERIA:

A.D.

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W przede dniu święta celem wyjaśnienia młodzieży genezy święta zorganizowano lekcję biblioteczną. W jej trakcie omówiono sytuację w Polsce w Latach 1944 – 1944. Jej celem było przybliżenie  młodzieży  nazwy żołnierze wyklęci. Kim więc byli żołnierze wyklęci ? Byli to partyzanci, którzy nie godzili się z narzuceniem powojennej Polsce ustroju sowieckiego. W stosunku do nich właściwszym określeniem byłoby użycie nazwy „ niezłomni”. Przez lata 1944 -1947 przez oddziały partyzanckie przeszło od 120000 do 200 000 ludzi. W wyniku amnestii w 1945 roku ujawniło się ponad 50 tys. osób, w 1947 ponad 75 000 osób. W walkach z oddziałami radzieckiego NKWD i wspierających je jednostek Polskich ( KBW, pododdziały LWP , MO) życie straciło około 20 000 osób. Około 9. 000 skazano na śmierć, z czego na połowie wykonano wyroki. Pomimo ,że władze chciały ukryć swoje ofiary grzebiąc je  w bezimiennych dołach coraz częściej odnajdowane są szczątki żołnierzy drugiej konspiracji. Ich imiona nadawane są placom, szkołom.

Dlaczego akurat 1 marca. W tym dniu w 1951 roku w Warszawie rozstrzelano 7 członków Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość”. Inicjatorem święta był w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński, a „ wprowadził” je prezydent Bronisław Komorowski.

W trakcie lekcji młodzieży przybliżono losy bohaterskiej sanitariuszki Danuty Siedzikówny ps. Inka, rotmistrza Witolda Pileckiego, który dobrowolnie dał się złapać aby trafić do obozu w Oświęcimiu, gdzie zakładał ruch oporu, majorze Zygmuncie Szendzielorzu ps. Łupaszka, Edwardzie Taraszkiewicz ps. Niezłomny majorze Detukiewicz ps. Zapora. Wspomniano również o dwóch jaworskich wyklętych  Janie Kruk i  Czesławie Waranka.

GALERIA:  

Tekst i zdjęcia – Andrzej Kowalik

   

Jednym z patronów bieżącego roku jest Ignacy Łukaszewicz. Kiedy oglądamy westerny lub filmy przedwojenne możemy zobaczyć, że źródłem światła jest lampa naftowa. A ile osób z nas wie, że owa lampa to wynalazek naszego rodaka. Otóż właśnie Ignacy Łukaszewicz wynalazł lampę naftową. Poza tym był farmaceutą i przedsiębiorcą. Uznaje się go za pioniera przemysłu naftowego w Europie, założycielem pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej i wynalazcą ropy naftowej. Należy zaznaczyć, że kopalnia ropy naftowej założona w roku 1854 działa do dnia dzisiejszego. Był wielkim społecznikiem, rewolucjonistą i działaczem społecznym. Zakładał rafinerie ropy naftowej, otworzył zakład kąpielowy jodowo – bromowy, wprowadził system ubezpieczenia społecznego ( Kasę Bracką), zakładał kasy gminne, propagował sadzenie drzew owocowych, zakładanie sądów, budowę dróg i mostów, szpitali i szkół. Walczył z biedą i alkoholizmem. Wspierał finansowo powstanie styczniowe oraz udzielał pomocy tym, którzy musieli się po jego upadku ukrywać. Za zasługi odznaczony przez papieża Piusa IX tytułem Szambelana Papieskiego i odznaczonego Orderem św. Grzegorza. O tym wszystkim mogła się dowiedzieć młodzież w trakcie lekcji bibliotecznej przeprowadzonej w dniu 26 lutego. Obejrzała również prezentację multimedialną oraz obejrzała i poznała zasadę działania lamp naftowych.

 GALERIA:

Tekst – Andrzej Kowalik

 

VI Turniej Placówek Resocjalizacyjnych woj. Dolnośląskiego za nami. W indywidualnych grach Jakub Reh wywalczył II m. oraz tytuł wice mistrza turnieju. III m. w tej samej kategorii  zajął Kamil Kijanka. W klasyfikacji drużynowej   I miejsce zajął DMOW w Jaworze zdobywając tytuł Mistrza Placówek Resocjalizacyjnych woj. Dolnośląskiego.
Skład drużyny: Jakub Reh, Kamil Kijanka, Paweł Wojtysiak.

GRATULACJE!!!
GALERIA:

Piękne słowa tylko szkodę przynoszą, jeśli nie są poparte czynem, choćby próbą działania”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M. Grzegorzewska

Sejm w październiku 2021 roku  ustanowił patronów roku 2022.

Uhonorowani zostali:

 Maria Konopnicka; Polska pisarka, poetka, tłumaczka i publicystka. W 2022 roku przypada 180. rocznica jej urodzin (23 maja 1842). Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w historii, realistkę, twórczynię Roty.

Józef Wybicki; Kolejnym patronem został Józef Rufin Wybicki, który napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech będącą od 1927 roku polskim hymnem narodowym. W 2022 roku minie dokładnie 200 lat od jego Wybickiego, 275 lat od urodzin i 225 lat od powstania wspomnianej Pieśni.

Wanda Rutkiewicz; Trzecią uhonorowaną postacią jest Wanda Rutkiewicz. W 2022 roku upływa 30. rocznica śmierci Wandy Rutkiewicz-Błaszkiewicz, polskiej himalaistki światowej sławy. Zdobyła, jako trzecia kobieta na świecie i jako pierwsza osoba z Polski, szczyt Mount Everestu oraz jako pierwsza kobieta szczyt K2.

Do grona patronów roku 2022 dołącza Maria Grzegorzewska, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. Była też pedagogiem specjalnym, tyflopedagogiem, tyflopsychologiem. Działała społecznie.

Ze względu na charakter naszej placówki wybieramy postać Marii Grzegorzewskiej jako naszego patrona. W ramach zajęć bibliotecznych z bibliotekarzem Andrzejem Kowalikiem i opiekunem samorządu Aleksandrą Drabczyk przez cały rok , będziemy przybliżać postać Marii Grzegorzewskiej całej społeczności uczniowskiej.

Nauka i kariera

 • studia na Wydziale Przyrodniczym UJ,
 • Międzynarodowy Fakultet Pedagogiczny w Brukseli ,
 • Uniwersytet Paryski (Sorbona) – tytuł doktora (1916),

po powrocie do Polski:

 • kierowanie Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej(1922 – 1967),
 • kierowanie Państwowym Instytutem Nauczycielskim(1930 – 1935),
 • założenie i redagowanie czasopisma „Szkoła specjalna”(1924 – 1967),
 • profesor Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego (1958 – 1960)

Pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania nad zagadnieniem pedagogiki niepełnosprawnych, stworzyła jej podstawy. Wychodząc z założenia, że człowiek jest jednością psychofizyczną, wysunęła tezę globalnego ujęcia odchyleń od normy, rozwijała zagadnienia kompensacji w rewalidacji niepełnosprawnych.

 

 KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

 Powodzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego jest uzależnione przede wszystkim od nauczyciela. Temu poglądowi dawała wielokrotnie wyraz, najpełniej w "Listach do młodego nauczyciela" (1947-1961).Przedstawiła w nich sylwetkę nauczyciela - dobrego człowieka, bogatego wewnętrznie, osoby obdarzonej charyzmą, zdolnościami empatycznymi, umiejętnością "współbrzmienia" ze swoimi podopiecznymi.

Nauczyciel wg. Grzegorzewskiej

 • nauczyciel powinien być sobą
 • nauczyciel powinien być stale twórczy
 • nauczyciel powinien posiadać autorytet a także naukowe zainteresowanie swoją pracą
 • nauczyciel powinien być prawdziwym człowiekiem

(odpowiedzialność za siebie, za swoją wartość jako człowieka)

 • nauczyciela powinna cechować dobroć, wiara w skuteczność swej pracy, optymizm.

 

Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.