INFORMACJE

W dniu 5 kwietnia (sobota)o godzinie 11.00  w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze przy ulicy Legnickiej 16 odbędą się drzwi otwarte Placówki- wywiadówka. Dyrekcja oraz pracownicy placówki zapraszają wszystkich zainteresowanych, rodziców i prawnych opiekunów naszych wychowanków do odwiedzenia naszej szkoły. Jedną z atrakcji spotkania będzie projekcja multimedialna dotycząca historii Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze, rozmowy indywidualne z nauczycielami jak również wychowawcami zatrudnionymi w MOW. Przybyli rodzice, prawni opiekunowie będą mogli zapoznać się z warunkami pracy, zobaczyć wszystkie klasopracownie i grupy wychowawcze. Oczywiście nie zapomnieliśmy również o drobnym poczęstunku dla naszych gości. Organizatorami spotkania z rodzicami są wychowawca p. Tomasz Siczek i nauczyciel p. Piotr Cezary Tokarz. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

W dniu 11.01.2014 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze odbyły się cyklicznie prowadzone rozgrywki tenisa stołowego chłopców. W rozgrywkach wzięli udział wszyscy chętni wychowankowie w liczbie 16 chłopców. I miejsce zajął Kamil Drearski, który w meczu finałowym pokonał wychowanka Chwaszcza Paweł. Trzecie miejsce zajął Płócienniczak Tomasz. Wychowankowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Nad całością zawodów czuwali organizator rozgrywek wychowawca p. Przemysław Wozny i Piotr Cezary Tokarz.

W dniu 7.12.2013 na krytej pływalni Słowianka odbyły się zawody pływackie jaworskich szkół gimnazjalnych. W zawodach jak co roku startowali wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze. Nasi wychowankowie startowali na dystansie 50m stylem kraul na piersiach, styl klasyczny również na dystansie 50m. Na uwagę zasługuje wynik wychowanka Lambert Rybak, który na dystansie 50m stylem kraul na piersiach zajął drugiem miejsce z czasem 28s. W zawodach brali również udział wychowankowie Wypchał Kamil i  Paszkiewicz Mirosław. Nad przygotowaniem zawodników do zawodów czuwał nauczyciel wychowania fizycznego mgr Piotr Cezary Tokarz.

Wyróżnienie dla Krzysztofa Mośińskiego w II edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego "Anielskie Anioły". Praca została wykonana w ramach zajęć korekcyjno-kompenasacyjnych, pod opieką mgr Anny Bortkiewicz.

skanuj0011

 

GALERIA:

Tradycją naszego ośrodka są coroczne jasełka przygotowywane przez wychowanków pod opieką wychowawcy A.Drabczyk i ks. R.Berezowskiego. Nie inaczej było w tym roku: "Przybieżeli do Betlejem pasterze" tak rozpoczęły się tegoroczne jasełka w naszym ośrodku. Wychowankowie przygotowali spektakl słowno-muzyczny. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zaś zdolni aktorzy i wokaliści.

kartka MOW

mikołajki 2013

W dniu 26 pażdziernika  b.r.w pięknej słonecznej aurze , u stóp wiezy widokowej Radogost – na polanie w Kłonicach w samo południe, odbyło się zakończenie XXVIII Rajdu Bulwa. Do Kłonic różnymi trasami rajdowymi podążali młodzi adepci turystyki z jaworskich  szkół podstawowych : nr 4 (opiekun Anna Kurzydło, Dorota Rybak), nr 5  ( op. Anna Orda, Eugeniusz Zwierzchowski, Marzena Galica-Mazurek, Jacek Mącznik), młodzież z podstawówki w Gniewkowi(op. Krystyna Piwko, Urszula Lityńska), uczniowie z SOSW (op. Zenona Kowalik, Beata Rozpędzka  oraz  wychowankowuie MOW pod opieką Andrzeja Kowalik, Grażyny Żmudy, Tomasza Żebrowskiego, Natalii Pelc, Katarzyny Krzyśpiak.
1

 

Wychowankowie grupy IV w ramach zajęć terapeutycznych i reedukacyjnych podjęli poważne wyzwanie, a mianowicie rozwiązanie krzyżówki z Nowej Gazety Jaworskiej. Dzięki pomocy wychowawcy i innych dostępnych narzędzi; internetu, słownika  udało się rozwiązać krzyżówkę i  hasło. Z wielką nieśmiałością rozwiązanie wychowankowie zanieśli do NGJ i o to niespodzianka wylosowani i nagrodzeni w krzyżówkowym konkursie.

A. E. Drabczyk

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. Cechą istotną tego środka komunikacji jest to, że jest on częścią systemu ePUAP, jego modułem, zarządzanym przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Elektroniczna Skrzynka Podawcza podmiotu publicznego wystawia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) dokumentu przesłanego na jej adres (mający format inny niż poczta elektroniczna): /id_podmiotu/SkrytkaESP.

W celu złożenia do Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej DMOW Jawor.

Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze posiada skrzynkę podawczą na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (adres skrzynki: /DMOWJAWOR/SkrytkaESP)

Formularz tzw. pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Podkategorie