INFORMACJE

 Od 8 lat w dniu 1 marca obchodzimy Święto Żołnierzy Wyklętych ( od 2 lat jako Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Równie dobrze w stosunku do tych ludzi można by użyć nazwy zamieszczonej w tytule tego artykułu , jak również pojęcia żołnierzy walczących do końca. Kim byli żołnierze wyklęci? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy dokonać podróży w czasie. Cofnijmy się do roku 1944. Na wschodnie rubieże II Rzeczpospolitej wkraczają oddziały Armii Radzieckiej i walczące u jej boku jednostki  Ludowego Wojska Polskiego, które wyzwalają poszczególne obszary Polski spod okupacji niemieckiej. Na wyzwolonych obszarach „ instalują” się władze zależne od Moskwy. Następuje sowietyzacja Polski. Temu procesowi przeciwstawiają się żołnierze tzw. drugiej konspiracji. Polska staje się areną walk. Z jednej strony Oddziały NKWD, Siersz, Informacja Wojskowa, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego , z drugiej strony „ chłopcy z lasu” skupieni w poakowskiej partyzantce, Narodowych Siłach Zbrojnych , Konspiracyjnym wojsku Polskim, Wolności i Niezawisłości..
Szacuje się, że przez oddziały drugiej konspiracji przewinęło się ok. 200 000 ludzi z czego w walce poległo 20 000, 8 tys. zostało wyrokami sądów wojskowych po farsie zwanej procesem została skazana na karę śmierci przez powieszenie lub rozstrzelanie. W stosunku do 4 tys. osób orzeczony wyrok śmierci został wykonany. Walki trwały przez 3 lata – po 1947 roku działały niewielkie oddziałki liczące po kilku ludzi. Ostatni partyzant został okrążony w kryjówce i zginął 18 lat po zakończeniu wojny w Europie – w październiku 1963 roku.
Skąd nazwa wyklęci i dlaczego 1 marca obchodzimy ich święto ? Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na Mokotowie rozstrzelano 7 członków IV Zarządu Win – u. Pamięć o tych, którzy walczyli przeciwko sowietyzacji miała być wymazana z naszej historii. Pomordowanych żołnierzy chowano w bezimiennych grobach. Zwano ich faszystami, zdrajcami, bandytami. Przez wiele lat nie można było o nich w ogóle mówić.
Celem przybliżenia genezy święta oraz zapoznaniu z wybranymi biogramami wyklętych nauczyciel  bibliotekarz przy współpracy Pań Aleksandry Drabczyk i Grażyny Żmuda zorganizował zajęcia – dla grupy czwartej w przededniu święta, dla grupy trzeciej 3 marca. Wychowankowie mogli obejrzeć numizmaty, książki, wycinki prasowe poświęcone walce, akcjom wyklętych  oraz poznać życiorysy : Danuty Siedzikówny „ Inki” mjr Zygmunta Szendzielorza „ Łupaczki”, rotmistrza Witolda Pileckiego. Dla naszych wychowanków była to ciekawa lekcja z historii najnowszej Polski.
GALERIA:

 Tekst Andrzej Kowalik – nauczyciel bibliotekarz

Wyjątkowych gościu mieli przyjemność przyjmować wychowankowie MOW w Jaworze. Zawitali do nich Rafał i Andrzej Oryńczakowie – założyciele i członkowie zespołu wokalnego „Ślad” ze Strzegomia. Chłopcy „zza miedzy” mieli okazję po raz pierwszy grać w mieście. Mają po 41 lat, a zespół oficjalnie istniej od października 2017 r. Są uzdolnieni muzycznie i wokalnie. Obaj grają na gitarach akustycznych i harmonijkach ustnych, także śpiewają. Natomiast teksty i muzykę tworzy w tym duecie Rafał. Najpopularniejszy i przyjęty z aplauzem utwór pt. „ Na kamieniu kamień” mówi o Strzegomiu. Świetny tekst i muzyka zawiera w sobie duży ładunek lokalnego patriotyzmu. W Internecie krąży grany teledysk na terenie panoramy Strzegomia oraz otaczających miasto kopalń  granitu i ma około 27 tysięcy  polubień. Blisko godzinny koncert w bluesowym stylu zakończono bisem i wspólnym zdjęciem. Artyści zagrali dla chłopców z placówki za darmo i chętnie odwiedzą nasze miasto, jeśli zostaną zaproszeni. Wówczas będzie możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności. Okazji nie brakuje, Dni Jawora, Święto Chleba i Piernika już za kilka miesięcy. Rafał Oryńczak menadadżer duetu pracuje w Strzegomskim Centrum Kultury jako instruktor nauki gry na gotarze i harmonijce ustnej.
GALERIA:

Każdy z nas robi zakupy. W portfelu lub w kieszeni pozostaje reszta w postaci „ przysłowiowych grosików”. Często śmiejemy się, że mamy wypchane portfele. a gotówki prawie tyle co nic. A może by tak te grosze przeznaczyć na szlachetny cel?
Samorząd Uczniowski zamierza prowadzić całoroczną akcję zbiórki monet o nominałach od 1 grosza do 20 groszy. Zebrane pieniądze będą przekazane do wspólnego serca, które będzie usypane w finale VI edycji akcji „ Serce z monet” i posłużą na potrzeby podopiecznych Jaworskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „ Damy Radę”. Apelujemy do wszystkich wychowanków, nauczycieli, wychowawców, pracowników Ośrodka o włączenie się do naszej akcji.

Grosiki można przekazywać Andrzejowi Raszewskiemu lub wrzucać do naszej skarbonki w Bibliotece Szkolnej. Pamiętajmy , każdy grosz na wagę „ złota”. Liczymy na wasze wielkie serca i aktywny udział w naszej akcji.

Samorząd  Uczniowski wraz z opiekunami

W dniu 14 listopada b.r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze po raz kolejny odbył się Powiatowy Turniej „Przy zabawie o historii”. Konkurs skierowany był do jaworskich szkół podstawowych, których drużyny musiały wykazać się wiedzą, śpiewem, recytacją i udziałem w konkurencjach sprawnościowych. W tym roku udział wzięły cztery drużyny: ze Szkoły Podstawowej nr 1, SP nr 2, SP nr 4 oraz SP nr 6 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Turniej odbywał się pod patronatem burmistrza miasta Jawora. Zwycięstwo odniosła trzyosobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2, której bardzo serdecznie gratulujemy.
R.D.

GALERIA:

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA:
Czy wychowanek może mieć wpływ na to co się dzieje w ośrodku, decydować o życiu sportowym , kulturalnym ? Oczywiście może poprzez swoich reprezentantów z Samorządu Wychowanków. Temu celowi służyły wybory, które zostały zorganizowane w niedzielę 28 października. Każda z obecnych klas mogła zgłosić po dwóch kandydatów. Tak więc o 4 „mandaty” walczyło 8 osób. Do Samorządu kandydowały następujące osoby – w kolejności alfabetycznej;

  1. Daniel Dopierała
  2. Szymon Dratwa
  3. Martin Kopacz
  4. Wojciech Kozakiewicz
  5. Jakub Kruszewski
  6. Krzysztof Ponichter
  7. Andrzej Raszewski
  8. Mateusz Stenków

Po zliczeniu głosów okazało się, że najwięcej głosów otrzymali : Andrzej Raszewski, Krzysztof Ponichter, Wojciech Kozakiewicz i Szymon Dratwa. W/w czwórka podzieliła między siebie funkcje.  Tak więc Samorząd Wychowanków w roku szkolnym 2018/19 będzie pracował w następującym składzie :

Wojciech Kozakiewicz – Przewodniczący
Andrzej Raszewski – Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Ponichter – Skarbnik
Szymon Dratwa – członeK
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali opiekunowie Samorządu tj. Grażyna Żmuda, Andrzej Kowalik oraz Aleksandra Drabczyk. Nowo wybranemu Samorządowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 Opiekunowie Samorządu

W dniu Edukacji Narodowej  w Zespole Szkół w Jaworze oraz  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze odbyły się szczególne uroczyści z okazji Dnia Edukacji Narodowej Regionalnych Jednostek Oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Przybyłych gości przywitali organizatorzy: Pani Dorota Subocz - Dyrektor Zespołu Szkół w Jaworze i Pan Mariusz Barański Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze. Piękne słowa podziękowania za trud nauczycielskiej pracy wygłosił gospodarz spotkania Pan dr Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Wśród przybyłych gości byli również Radni Województwa Dolnośląskiego, Pani Wanda Gołębiowska Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMWD, Pan Stanisław Laskowski Starosta Jaworski, Pan Jerzy Więcławski Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD, Pani Elżbieta Knychalska Dyrektor Delegatury w Legnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pani Beata Janas Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Starostwa Powiatowego w Jaworze, Pan Wiesław Szymczyk Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworze. Szanowne grono nauczycieli nagrodzonych nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego gratulacjami, odznaczeniami innymi nagrodami, dyrektorowie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez SWD, mili goście. Na zakończenie spotkania przesympatyczna młodzież z MOW przedstawiła krótką etiudę teatralną pod kierunkiem Ewy Drabczyk. Etiuda rozbawiła publiczność.

GALERIA:

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi i młodzieżą. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.     
       I  właśnie z tej okazji 11 października 2018 roku w odbyło się uroczyste spotkanie przygotowane przez  wychowanków pod kierunkiem pani Aleksandry Ewy Drabczyk. Artyści poprzez program artystyczny wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy.     
       Uczniowie swoim występem udowodnili, że dobry nauczyciel nie tylko uczy i wymaga, ale też przeżywa wraz z dziećmi wiele wspaniałych chwil. Młodzież doskonale zaprezentowała mini teatrzyk pt: „Obyś cudze dzieci uczył, czyli skąd wziął się nauczyciel na świecie

Wszystkim pracownikom szkoły życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

GALERIA:

GALERIA:
6 października w samo południe na wiejskim stadionie w Muchowie odbyło się zakończenie XXXIII Rajdu Bulwa. Na miejsce zakończenie przybyło 90 młodych turystów pod opieką nauczycieli wspieranych przez rodziców. W rajdzie brały udział drużyny z następujących jaworskich szkół: SP 5 (op. Anna Orda), SP 4 (op. Anna Kurzydło) , SP 2 ( op. Iwona Zielińska), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (op. Matra Bander) oraz  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (op.Grażyna Żmuda) oraz SP16 z Legnicy (op. Krzysztof Skalik oraz Izabela Kwiatkowska). Organizatorami Rajdu byli Andrzej Kowalik - Komandor Rajdu i Koleżanka Grażyna Żmuda - współorganizator i jednocześnie opiekun grupy młodzieży z MOW. Rajd Przygotowali wspólnie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz Komisja Turystyki Pieszej przy Zarządzie Oddziału PTTK w Jaworze. Dla uczestników Rajdu przygotowano szereg konkursów. W konkursie wiedzy „ Co wiem o ziemniaku” zwyciężył Bogusław Korzeb ( MOW) . Drugie miejsce zdobył Artur Czarnecki ( SP 5), a trzecie miejsce zdobyła Hanna Maciejewska ( SP 16). Poza konkursem wiedzy rozegrano szereg konkursów sprawnościowych. W kapkach Zwyciężył Sebastian Wąsiński przed Wojciechem Kozakiewiczem ( obaj z MOW). Trzecie miejsce zajął Bartosz Pawlaczek  z SP 4.  W skokach przez skakankę najlepszy wynik osiągnęła Zuzia Budzińska ( SP 4). Na pucharowym podium miejsca wywalczyli również Samuel Detyna ( SP 50 oraz Iza Bichuniak ( SP 4). W konkurencji podbijanie piłeczki ping pongowej na przemian w kategorii dziewcząt zwyciężyła Hanna Otto ( SP 4). Drugie miejsce zajęła Dominika Detyna ( SP 5) a trzecie miejsce wywalczyła Anna Chudzio ( SOSW ). W tym samym konkursie w kategorii chłopców zwyciężył Wojciech Kozakiewicz przed Bogumiłem Korzeb ( obaj z MOW). Trzecie miejsce zajął Dawid Skowron z SP 2.

Docierają do tysięcy uczniów z pozytywnym przesłaniem i w tym gronie i my! MOW Jawor. Ogólnopolski Projekt o charakterze profilaktycznym połączony z mini koncertem Hip-Hopowym, a RYMcerze [RMC] mówią:

" Przeskocz wysoko nad murem wyśmiania, zerwij kurtynę, co wolność przesłania, siłą jest to, nie ile przyjmujesz bo siłą jest to ile odmawiasz ".


GALERIA:

GALERIA:

Podkategorie