INFORMACJE

SAmorząt

GALERIA:

Samorząd Wychowanków stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole i na grupach wychowawczych . Samorząd w danej szkole jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna. Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządu. Potocznie Samorządem nazywa się często wąską grupę młodzieży, która pełni określone funkcje. Ważne jest aby wszyscy wychowankowie rozumieli, iż są jego członkami i mają wpływ na organizację i przebieg życia zbiorowego w szkole i na poszczególnych grupach wychowawczych. Zarząd Samorządu Wychowanków powinien być nie tylko organem kierowniczym, podejmującym decyzję za ogół wychowanków i sprawującym nad nimi władzę, ale głównie organizatorem życia zbiorowego. Samorząd ten ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność danej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu wychowanków. W systemie wychowawczym nowoczesnej szkoły Samorząd powinien spełniać niezwykle doniosłe funkcje wychowawcze. Z jednej strony powinien on być podstawową formą partnerskiego współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś strony powinien on być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania wszystkich członków danej zbiorowości. Samorząd musi spełniać powszechne oczekiwania wychowanków, reagować na wspólne sprawy, mieć możliwość współdecydowania o całokształcie życia wewnętrznego szkoły i wszystkich grup wychowawczych.
Przez parę dni grudnia w naszym Ośrodku odbywała się gorąca kampania wyborcza. Każda grupa mogła zgłosić swojego kandydata do Samorządu Wychowanków. Również osoby, które chciały mieć wpływ na życie społeczne, kulturalne naszej placówki mogły zgłosić swoją kandydaturę. W dniu 10 grudnia w świetlicy grupy czwartej w obecności Pana Dyrektora Mariusza Barańskiego przeprowadzono wybory do Samorządu Wychowanków. W sumie zgłoszono 9 kandydatur. Nad sprawnym przebiegiem wyboru czuwały opiekunki Samorządu Panie Grażyna Żmuda i Aleksandra Drabczyk wspierane przez Pana Andrzeja Kowalik, który pełnił funkcję męża zaufania. Spośród zgłoszonych kandydatur wybrano następujący skład Samorządu. Przewodniczący – Patryk Rosiak Z-ca Przewodniczącego Paweł Antonowicz,
Sekretarz – Paweł Masłowski. Nowo wybranemu Samorządowi gratulujemy. Wkrótce przedstawimy zamierzenia tego gremium na 2017 rok.

A.K. , G.Ż, A.D.

Tolerancja

Dnia 1 grudnia jest obchodzony Światowy Dzień AIDS. Liczba zakażonych HIV stale wzrasta. Nieleczone zakażenie prowadzi do AIDS. Wbrew obiegowej opinii każdy z nas jest narażony na ryzyko zakażenia HIV- nie odgrywa tutaj roli wiek, płeć, orientacja seksualna, religia czy rasa. Powoduje to, że każdy z nas musi posiadać wiedzę na temat HIV i AIDS a najłatwiej uzyskać ją od specjalisty. Dlatego też w dniu 1 grudnia dla wszystkich wychowanków Ośrodka zorganizowano spotkanie z Panią Iwoną Magoń pracownik wydziału Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia Jaworskiego Sanepidu, która uświadomiła młodzieży w jaki sposób można uniknąć zarażenia wirusem HIV.
Parę dni później, 5 grudnia także dla wszystkich wychowanków zorganizowano zajęcia wychowawcze pod nazwą „ Być tolerancyjnym – czy to takie trudne?”. Celem tych zajęć było kształtowanie postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi. Uczniowie mieli za zadanie jako pierwsze odnaleźć w słowniku lub encyklopedii pojęcie tolerancja, a następnie wypisać swoje skojarzenia z tym słowem. Później pokazano zebranym do czego prowadziło na przestrzeni wieków brak tolerancji ( wojny religijne, plemienne, eksterminacja całych narodów, palenie ludzi na stosach, wojny futbolowe) a etapem końcowym było odczytanie bajki pedagogicznej i mini test zatytułowany „ Czy ja jestem tolerancyjny?”. Młodzież zrozumiała, że każdego trzeba szanować bez względu na kolor skóry, miłość do barw klubowych , czy pochodzenia społecznego.
Zajęcia przygotowali i przeprowadzili Wychowawczynie Grażyna Żmuda, Aleksandra Drabczyk oraz nauczyciel bibliotekarz Andrzej Kowalik.

GALERIA:

1TPZoH

GALERIA:

DeSkO

Już wkrótce za oknem będzie biało i mroźno. Lada dzień na saniach przyjedzie do nas Mikołaj. Odpowiadając na zaproszenie Klubu PIAST w Jaworze,do udziału w konkursie, My także postanowiliśmy wykonać własnoręcznie pocztówkę do św. Mikołaja. Jak nam poszło, oceńcie sami. GALERIA:

Kartki wykonali: Kamil Kędzierski, Artur Powroźnik, Rafał Masłowski, Sylwester Brzeziński, Kacper Joda i Norbert Golec, w ramach zajęć terapii, pod kierunkiem mgr Anny Bortkiewicz.

Kontynuując cykl zajęć mających na celu poznanie pracy bibliotek na terenie miasta Jawor - wychowankowie MOW z grupy trzeciej w sobotę, 19 listopada b.r. udali się do Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze. Temat zajęć brzmiał:„ Jak korzystać z komputerowego katalogu w systemie bibliotecznym ALEPH. W trakcie zajęć bibliotecznych nasi wychowankowie zapoznali się z wdrożonym na Dolnym Śląsku systemem informacji edukacyjnej opartym na zautomatyzowanym programie bibliotecznym ALEPH. System biblioteczny ALEPH, umożliwia przeglądanie katalogów oraz zamawianie książek online, z każdego komputera z dostępem do Internetu (poprzez komputery znajdujące się w Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze lub w domu). Nasi uczniowie zapoznali się ze stroną domową Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, z bazami danych Dolnośląskiego Systemu Informacji Pedagogicznej oraz z sposobami wyszukiwania (przeszukiwania) za pomocą list indeksowanych (autorów, tytułów, haseł przedmiotowych) lub za pomocą pojedynczych słów. Okazuje się, że oprócz poznanych (w dniu 05.11.2016 r. ) tradycyjnych katalogów (alfabetyczny i rzeczowy) książkę można - szybko - wyszukać - przy pomocy zautomatyzowanego programu bibliotecznego ALEPH. W ramach ćwiczeń nasi wychowankowie sprawdzili, ile jest książek: („Zarys dziejów religii”, „Morfologia” Alicji Szweykowskiej oraz „Historia Śląska”) w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze, a ile w Katalogu Centralnym. Dowiedzieli się ponadto - na czym polega wypożyczenie międzybiblioteczne oraz o programie, w którym uczestniczą biblioteki pedagogiczne sieci Dolnośląskich Bibliotek Pedagogicznych, które udostępniają ponad 2000 publikacji elektronicznych zgromadzonych w wirtualnej czytelni IBUK.
Opiekunami młodzieży w trakcie zajęć byli nauczyciel bibliotekarz Andrzej Kowalik i wychowawca Grażyna Żmuda.
A.K., G.Ż

GALERIA:


11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku przypada 98 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Chcąc przybliżyć fakty, które pozwoliły na ponowne wpisanie na mapę Europy nazwy naszego państwa, w środę dla wszystkich grup z Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Jaworze przeprowadzono lekcje biblioteczne pod tytułem „ drogi do niepodległości”. 11 listopad 1918 roku jest datą symboliczną. W tym dniu zakończyła się I wojna światowa a po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Jakim dniem był ten 11 listopada 1918 roku w Warszawie? Przytoczmy tu notatkę świadka historii, księżny Marii Lubomirskiej, wielkiej damy polskiej arystokracji. Pod tą datą pisze: "Dzień dzisiejszy należy do historycznych, do niezapomnianych, do weselszych, do triumfalnych! Jesteśmy wolni! Jesteśmy panami u siebie! Stało się i to w tak nieoczekiwanych warunkach... Od wczesnego ranka odbywa się przejmowanie urzędów niemieckich przez władze polskie. Już przekazano w nasze ręce Cytadelę, która zajął batalion wojska polskiego z majorem Szyndlerem na czele... Niemcy zbaranieli, gdzieniegdzie się bronią, zresztą dają się rozbrajać nie tylko przez wojskowych, ale przez lada chłystków cywilnych... Dziwy, dziwy w naszej stolicy! Idą Niemcy rozbrojeni w czerwonych przepaskach - idą żołnierze w niemieckich mundurach z polskim orłem na czapce: to wyswobodzeni Polacy z Księstwa Poznańskiego. Idą żołnierze w niemieckich mundurach z francuska kokardą: to dzieci Alzacji i Lotaryngii - śpiewają pieśni francuskie i bratają się z Polakami. Zbratanie zdaje się być ogólne - pękł przymus dyscypliny, runęły przegrody - ludzie są tylko ludźmi". Tak dnia 11 listopada 1918 roku Polska weszła na wyboistą drogę swojej najnowszej historii.

W sobotę 5 listopada 2016 r. podopieczni MOW z grupy trzeciej udali się do Biblioteki Pedagogicznej. Celem zajęć było poznanie pracy tej instytucji kulturalnej. W trakcie zajęć dowiedzieliśmy się, że placówka ta w swoich zbiorach posiada ponad 60 tysięcy książek. Korzystać z jej zbiorów mogą nauczyciele, studenci poszukujący materiałów do prac na uczelni. Pani Ania Szuba – pracownik tej biblioteki wyjaśniła naszym podopiecznym w jaki sposób można sprawdzić, czy poszukiwana przez nas książka jest w księgozbiorze. Okazało się, że są dwa katalogi : rzeczowy i alfabetyczny. Po tym objaśnieniu każdy z wychowanków wcielił się w rolę czytelnika poszukującego dwóch określonych pozycji książkowych. Jednej z katalogu rzeczowego a drugiej z katalogu alfabetycznego. Chłopcy musieli znaleźć książki z różnych dziedzin a następnie wypełnić rewers zamówienia. Wbrew naszym obawom zadanie to wykonali w sposób zadawalający. Kolejnym ćwiczeniem było ułożenie w kolejności alfabetycznej kartek z tytułami książek różnych autorów. Trochę kłopotów sprawiali młodzieży autorzy którzy napisali kilka książek lub było kilka wydań tej samej pozycji. Suma sumarum również to zadanie udało się wykonać bezbłędnie. Na koniec Pani Ania pokazała nam najstarszą książkę znajdującą się w księgozbiorze. Okazała się nią wydana w 1872 roku Encyklopedia Kościelna. Natomiast „ najmłodsza” książka przyjęta na stan Biblioteki ma kilka dni. Uczestnicząc w sobotnich zajęciach młodzież poznała zasady działania już trzeciej Biblioteki. Opiekę nad grupą w trakcie zajęć sprawowali Andrzej Kowalik – nauczyciel bibliotekarz i wychowawca Grażyna Żmuda.
A. K., G. Ż.

GALERIA:

Rok 2016 obfituje w szereg rocznic. Jest między innymi Rokiem Sienkiewicza. Polskiego pisarza, który za swoją powieść Quo vadis otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, który w okresie gdy Polska była pod zaborami pisał wielkie powieści ukazujące zwycięstwa dawnych Polaków czyli „ ku pokrzepieniu serc”. Chcąc przybliżyć twórczość tego wybitnego pisarza dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze zorganizowano lekcje biblioteczne, w trakcie których przybliżono młodzieży życie i twórczość Henryka Sienkiewicza. Ich zwieńczeniem był szkolny konkurs literacki „ Znam życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”, przeprowadzony 29 listopada b.r. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością najważniejszych wydarzeń z życia pisarza oraz jego dorobkiem literackim a także rozpoznać tytuły utworów. Najlepiej z testem poradził sobie Krystian Żurawski. W związku z minimalną różnicą punktową musieliśmy zorganizować dogrywkę o drugą i trzecią lokatę. Ostatecznie drugie miejsce zdobył Kamil Gołuch a trzecia lokata przypadła Markowi Dziuba. Zwycięska trójka otrzymał nagrody rzeczowe. Konkurs przygotowali i przeprowadzili: Andrzej Kowalik – nauczyciel bibliotekarz i wychowawca Grażyna Żmuda.
A. K. , G. Ż.

GALERIA:

Zgodnie z tą sentencją w dniu 18 października wychowankowie grup III i IV pod opieką wychowawców Grażyny Żmuda, Aleksandry Drabczyk i nauczyciela bibliotekarza udała się do Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, by wysłuchać koncertu Tomasza Żółtko. Z urodzenia Gdańszczanin na stałe mieszka w grodzie kojarzonym ze smokiem – czyli w Krakowie. Jest pieśniarzem, kompozytorem, muzykiem, poetą i publicystą. Jest również twórcą piosenki autorskiej. Artysta koncertuje najczęściej w kameralnych klubach, domach kultury, na zamkniętych imprezach oraz w zborach chrześcijańskich. Jego teksty są przesiąknięte autoironią, humorem dowcipem , często mają ukryty podtekst. Największą sławę przyniosła temu twórcy ballada „ Kochaj mnie dotykaj” ,a największy skandal wywołała piosenka „ Bóg kocha chorych na AIDS”. W trakcie ponadgodzinnego koncertu wysłuchaliśmy piosenki pochodzące zarówno ze „ starszego” repertuaru , jak również te które powstały niedawno. Było to ciekawe muzyczne przeżycie dla naszych wychowanków, o czym świadczyły rozmowy dotyczące słów poszczególnych piosenek. W wielu swoich piosenkach Pan Tomasz podkreślał, że dzięki głębokiej wierze był w stanie walczyć z wszystkimi przeciwnościami losu i dzięki wierze przezwyciężył wiele trudności na jakie napotkał w życiu. Podkreślał również , że niezwykle ważna w jego życiu jest rodzina – żona i córka.

GALERIA:

GALERIA:

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Oczywiście, z tego powodu jest to święto lubiane nie tylko przez nauczycieli, ale również, nie mniej, przez uczniów :)Tradycyjnie w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud włożony w edukację i wychowanie uczniowie składają im podziękowania i życzenia . Często z tej okazji przygotowywane są również specjalne występy artystyczne uczniów.
” Święto Edukacji Narodowej to zaiste okazyja, iżby wyrazić nasze podziękowanie za uprawę tegoż ugoru, jakimi są uczniowskie czerepy. Niechże Wać państwu snuje się żywot w pomyślności, a fortuna niech nie omija Waszego domostwa. Ty zaś szlachetne zdrowie, ulubuj sobie wszystkich pracowników tej prześwietnej instytucyji oświatowej i wspieraj ich nadwątlone przez nas siły. Tego życzą wdzięczne basałyki."
Aby uświetnić tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej postanowiliśmy na wzór Amerykańskiej Akademii Filmowej przyznać i wręczyć najlepszym nauczycielom Oskary. Nauczyciele typowani byli w 8 kategoriach . Nauczyciele nominowani to osoby, które w danej kategorii uzyskały największą liczbę głosów. Głosowanie było anonimowe i brali w nim udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Zapraszamy do obejrzenia foto relacji z programu artystycznego i wręczenia Oskarów dla nauczycieli.
A.E.Drabczyk

 

Podkategorie