W dniu 20 października przy pięknej słonecznej jesiennej pogodzie przeprowadzono XXVII Młodzieżowy Rajd „ Bulwa”. Organizatorami Rajdu byli Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Oddziału w Jaworze oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze. Na miejsce zakończenia rajdu – Zalew w Mściwojowie - podążali młodzi turyści z następujących  szkół jaworskich: SP 1 ( opiekun Barbara  Skalik) , SP 4 ( op. Anna Kurzydło i Izabela Miller-Sowa), SP 5  – dwie drużyna – jedna pod opieką Anny Ordy, Marzeny Galicy – Mazurek, Ireny Juckiewicz a druga pod opieką Urszuli Norko, Gimnazjum nr 1 ( op. Mirosław Otoka, Dorota Ziętek) Gimnazjum nr 2 pod opieką Iwony Zielińskiej, Aliny Osowskiej, Baranowskiej) SOSW ( op. Marta Bander, Beata Rozpędzka) , MOW ( op. Grażyna Żmuda, Aleksandra Drabczyk). Spoza Jawora była młodzież z Kaczorowa ( op. Stanisława Kopka) oraz Pogwizdowa ( op. Krystyna Piwko). Ogółem z naszej propozycji skorzystało 160 osób.

W trakcie rajdu rozegrano wiele konkursów. W konkursie wiedzy „ Co wiem o ziemniaku” zwyciężyła : Aleksandra Kołodyńska ( SP Gniewków). Kolejne miejsca zajęli : Kamil Sudoł  i Bartek Kusyk  obaj z  SP 5 . W kapkach trzy pierwsze miejsca podzielili między sobą wychowankowie MOW. Zwyciężył Damian Wachowiak przed Szymonem Komasińskim i Adrianem Szemba. W rzucie do celu największą precyzją wykazali się: Julia Pruchnik    ( SP 5), Jagoda Kilian i Adrian Wachowiak ( MOW). W skakance tryumfowała Kinga Kania  ( SP Kaczorów) wyprzedzając Angelikę Hermanowicz ( SOSW) i Daniela Detynę ( Gimnazjum   nr 2). W konkursie mającym za zadanie przedstawienie hasła promującego turystykę najwyżej oceniono hasła przygotowane przez uczniów z : Gimnazjum nr 2, Szkołę Podstawową w Gniewkowie a na trzecim miejscu hasło uczniów ze szkoły nr 4. Mówią, że turyści powinni ładnie śpiewać. Stosując się do tej maksymy również w tej kategorii przeprowadziliśmy konkurs. Zwyciężyła Drużyna z Gimnazjum nr 2 przed SP z Gniewkowa  i SP 4 . Ostatnim rozegranym konkursem był konkurs Na najbardziej niepotrzebną rzecz na rajdzie, który wygrała Jadwiga Foik. O to by każdy mógł skonsumować pieczonego ziemniaka dbał nasz kolega Krzysztof Skalik. Wszyscy zwycięscy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta w Jaworze, Firmę GANT z Legnicy, Urząd Gminy w Mściwojowie oraz Stowarzyszenie Partnerstwo Kaczawskie. Sponsorom dziękuje za nagrody a młodzież zapraszamy na następna turystyczną imprezę – Rajd O złoty liść jesieni.
GALERIA