W piątek 4 grudnia b.r. w sali konferencyjnej Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze odbyło się 49 zakończenie sezonu turystycznego w Jaworskim Oddziale PTTK. Na uroczyste podsumowanie każdy opiekun szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego mógł zgłosić trzy osoby , które w danym roku najaktywniej działały na turystycznym polu, odnosiły sukcesy w konkursach turystycznych. W gronie 80 osób, które zostały wyróżnione znalazła się trójka wychowanków MOW w Jaworze. Za prezentowanie naszego Ośrodka, udział w konkursach wiedzy na poszczególnych rajdach i czołowe lokaty zgłosiliśmy do wyróżnienia następujące osoby: Dawid Girek, Krzysztof Olkiewicz, Piotr Rupociński. Cała trójka otrzymała nagrody rzeczowe oraz dyplomy imienne „za aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w 2015 roku”. Również opiekunowie koła tj. Grażyna Żmuda i Andrzej Kowalik otrzymali dyplom za aktywną działalność oraz popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa w 2015 r. przyznany przez Zarząd Oddziału PTTK w Jaworze.

GALERIA:

Andrzej Kowalik, Grażyna Żmuda