W tym roku wkrótce ( w czerwcu) będziemy obchodzić 50 rocznicę powstania Jaworskiego Oddziału PTTK. W ramach obchodów ogłoszono m.in. konkurs literacki pod nazwą „ Moja przygoda z PTTK” . Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych : junior – do 18 lat i senior – powyżej 18 lat. Podopieczni naszego koła turystycznego Tramp II działającego od ponad 10 lat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym spędzają rocznie od 13 do 18 dni. Każdy ma jakieś wspomnienia, przeżycia…Dlaczegoż tego nie wyeksponować ? Przecież turystyka to taka fajna rzecz. Pozwala zregenerować siły, pozwala na obcowanie z przyrodą, pozwala poznać ciekawe miejsca, dotknąć „ historii” a najwytrwalsi zdobywają odznaki turystyki kwalifikowanej. Czegożby tego nie przelać na papier ? To w naszym kole rozpoczęła się dla naszych wychowanków przygoda z turystyką. Tutaj stawiali pierwsze kroki na „ turystycznej niwie”. I o tym właśnie pisali w swoich pracach. Do konkursu przystąpiło troje naszych wychowanków. W „młodszej” kategorii prace sporządzili Dawid Girek i Krzysztof Olkiewicz.

Praca Dawida Girka zatytułowana „ Moja przygoda z PTTK” Oraz Krzysztofa Olkiewicza p.t. „ Jak się zaczęła moja przygoda z PTTK” opowiada o ich pierwszych rajdach , o tym jak zdobywali odznaki turystyki kwalifikowanej – dla ścisłości należy wyjaśnić , że obaj zdobyli po pięć takich odznak, o tym co im dało chodzenie na rajdy. Również Daniel Kuberek , który jest pełnoletni opisywał swoje przygody na turystycznym szlaku. Wszyscy chłopcy podkreślali, że dzięki turystyce mogli poznać wybrane atrakcje Powiatu Jaworskiego i z pożytkiem spędzić czas wolny. Prace powstały w czasie pracy nauczyciela bibliotekarza Pana Andrzeja Kowalika w miesiącach luty, kwiecień – w końcu była to siódma wersja prac a pierwszymi czytającymi prace wychowanków byli opiekunowie koła tj. Pan Andrzej Kowalik i Pani Grażyna Żmuda. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, trzymając kciuki za naszych podopiecznych.

Andrzej Kowalik