W  środę 28 listopada w Warszawie w Ministerstwie Edukacji Narodowej,  w sali imienia Anny Radziwiłł odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Nagroda jest przyznawana od sześciu lat przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wyróżnieniem tym są honorowani nauczyciele oraz pedagodzy, którzy swoją wiedzę i doświadczenie przekazują młodym turystom. Według PTTK nauczyciel Kraju Ojczystego to wybitny przewodnik. Może nim zostać każdy z wielotysięcznej rzeszy polskich turystów i krajoznawców, który zabiera ze sobą na wędrówki uczniów, wychowanków czy kolegów, pomagając im odkryć piękno ziemi ojczystej. Jest to najwyższa forma uznania wobec  pracy z młodym pokoleniem, uczenia ich patriotyzmu i identyfikacji z małą Ojczyzną. W tym roku wyróżnienie otrzymało 34 osoby, z czego 3 z Dolnego Śląska. W gronie  tym był również opiekun Szkolnego Koła Turystyczno-krajoznawczego „ Tramp II” działającego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze - Pan Andrzej Kowalik, który otrzymał z rąk wiceminister edukacji Pani Marzeny Małek oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego profesora Jacka Potockiego. Wszyscy uczestnicy gali otrzymali list gratulacyjny podpisany przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską oraz medal Nauczyciela Kraju Ojczystego. Nadany tytuł jest zwieńczeniem ponad 33 letniej społecznej działalności  w różnych strukturach Jaworskiego Oddziału PTTK. Od 13 lat wspólnie z koleżanką Grażyną Żmuda bierzemy udział w rajdach organizowanych przez Jaworski Oddział PTTK przez pewien czas braliśmy udział w rajdach organizowanych przez MOW Wałbrzych „ Sudety”. Młodzież pod naszym kierunkiem ma możliwość poznania historii oraz piękna Dolnego Śląska, a jednocześnie realizujemy poprzez turystykę resocjalizacji wychowanków. Młodzież z naszego koła zdobywa liczne nagrody i godnie na zewnątrz reprezentuje Ośrodek, opiekuje się fragmentem szlaku koloru żółtego, pomaga w pracach porządkowych przy „ Chacie pod Lipą”. 

  Pan Andrzej od wielu lat jest m.in. współorganizatorem Powiatowego konkursu wiedzy turystyczno-krajoznawczej pod nazwą „ Znam swój region – województwo dolnośląskie”, Rajdu Bulwa, Wakacji z PTTK, aktywnie działa w strukturach jaworskiego Oddziału PTTK, gdzie m.in. jestem odpowiedzialny za weryfikowanie odznak turystycznych.
GALERIA: