Rajdowe wspomnienia z XXVI Rajdu BULWA

 Dnia 8 października b.r. w zabytkowym XIX w Parku w Sichowie odbyło się zakończenie XXVI Rajdu Bulwa. Na miejsce zakończenia podążali młodzi turyści pod opieką wychowawców i rodziców z następujących szkół : SP 5 Jawor ( op. Anna Orda, Marzena Galica – Mazurek ), SP 5 Jawor ( op. Urszula Norko, Paweł Midziak, Renata Skop ), SP 4 Jawor ( op. Anna Kurzydło, Dorota Rybak), SP Gniewków ( op. Krystyna Piwko, Urszula Lipińska) SP Męcinka ( op. Iwona Pawelec), SP Kaczorów ( op. Stanisława Kopka, Marta Rogala, Jarosław Giemza) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ( op. Marta Bander, Beata Rozpędzka), Gimnazjum nr 1 ( op. Dorota Ziętek, Mirosława Otoka), Gimnazjum nr 2 ( op. Iwona Zielińska, Alina Osowska, Anna Bortkiewicz), Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (op. Grażyna Żmuda, Piotr Bielski) oraz licznie przybyli mieszkańcy Sichowa. Komandorem rajdu był Andrzej Kowalik.

W trakcie rajdu rozegrano dwa konkursy wiedzy. W pierwszym z nich „ Co wiem o ziemniaku” zwyciężył Gracjan Kosiorowski ( GM nr 1). Kolejne miejsca zajęli Patrycja Repa SP 5) i Krzysztof Kukła ( GM nr 2). W konkursie wiedzy turystyczno – krajoznawczej „ Sichów i okolice” zwyciężył Stanisław Szymański ( MOW). Drugie miejsce zajął Patryk Kowalski ( SOSW), a trzecie miejsce zajęła Olga Biskupowicz ( SP Męcinka). Równolegle z konkursami wiedzy były rozgrywane konkurencje sportowe. W krzyżaku dwa pierwsze miejsca wywalczyli uczniowie z Męcinki : Hubert Kamiński i Wiktoria Szumilas a trzecie miejsce zajęła Magdalena Kołodyńska. ( GM nr 1). W kapkach trzy czołowe miejsca podzielili między sobą uczniowie z MOW : Łukasz Potrzebny, Łukasz Kowalski, Adrian Wachowiak. W skakance zwyciężyła Weronika Krok przed Izą Daraś ( SP 5) i Kingą Drozd ( SP Gniewków). W konkursie na hasło promujące turystykę najwyżej oceniono hasło przygotowane przez uczniów z SP 4. Kolejne lokaty w tej konkurencji przyznano uczniom z Gimnazjum nr 2 i SOSW.  W konkursie na przebranie turystyczne wygrała Fatima Mirga przed Marcinem Pawłowiczem ( oboje SOSW).Nie od dziś wiadomo, że turyści lubią śpiewać. Również nasz rajd nie mógł się odbyć bez piosenki. Najbardziej podobała nam się piosenka przygotowana i wykonana przez uczniów z Gniewkowa. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Kaczorowa a kolejne lokaty z SP 5 i SP 4. Najbardziej niepotrzebną rzeczą na rajdzie okazała się tabletka do zmywarki przyniesiona przez Łukasz Rębisza. Ogółem w rajdzie uczestniczyło około 200 osób. Organizatorzy rajdu – Komisja Turystyki Pieszej w Jaworze oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze pragną podziękować Pani sołtys Urszuli Giemzik oraz Radzie Sołeckiej z Sichowa  w osobach : p. Agnieszka Malinowska , p. Antoni Łach, p. Stanisława Malinowska, p. Józef Leśniewski, p. Jacek Rybicki za pomoc udzieloną przy organizacji Rajdu i ufundowanie nagród. Dziękujemy również pozostałym sponsorom nagród tj. spółce GANT z Legnicy, Urzędowi Miasta w Jaworze oraz Starostwu Powiatowemu w Jaworze.
GALERIA ZDJĘĆ:

 

Organizatorzy