KOŁO PTTK

DYPTTKGALERIA:

W piątek 2 grudnia w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze odbyło się 50 Jubileuszowe Zakończenie Sezonu Turystycznego. W gronie osób reprezentujących osoby najaktywniej działających na polu turystyki i krajoznawstwa znalazła się również reprezentacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze. Młodzież z naszej placówki brała udział we wszystkich rajdach organizowanych przez Jaworski oddział PTTK, zdobywając czołowe miejsca, opiekuje się bazą turystyczną – Chatą pod Lipą. Doceniając wysiłek i trud włożony w organizację imprez turystycznych ( Rajd Bulwa, konkurs turystyczno-krajoznawczy „ Znam swój region województwo dolnośląskie”) zaangażowanie na rajdowych trasach, opiekę nad Chatą pod Lipą nasze koło turystyczne zostało „ Za szczególny wkład w rozwój turystyki i krajoznawstwa Ziemi Jaworskiej” uhonorowane medalem okolicznościowym 50 lat Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej” oraz dyplomem „ Za aktywną działalność oraz popularyzację turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. Takim samym medalem zostali uhonorowani Andrzej Kowalik i Aleksandra Drabczyk. Natomiast wychowankowie : Patryk Rosiak, Norbert Golec i Paweł Masłowski za aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w 2016 r. otrzymali imienne podziękowania i nagrody rzeczowe. Za swoją społeczną pracę na rzecz młodzieży podziękowania otrzymali również opiekunowie SKKT Tramp II Andrzej Kowalik i Grażyna Żmuda.

Tekst A.K, G.Ż.

Zdjęcia – ze strony Radio Plus Legnica, A. K.

Pierwszego października w Muchowie odbył się XXXI Rajd Bulwa. Organizatorami Rajdu było Koło Turystyczne Tramp II działające przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze oraz Zarząd Oddziału PTTK. Na miejsce zakończenia przybyło 130 osób. Największą grupę rajdową stanowili młodzi turyści ze Szkoły podstawowej nr 5, którzy przybyli pod opieką Pani Anny Ordy, Anny Bełzy, Eugeniusza Zwierzchowskiego oraz rodziców. W rajdzie poza wspomnianą szkołą brały również udział dzieci i młodzież z następujących jaworskich szkół : SP 4 ( op. Dorota Robak), SOSW (op. Beata Rozpędzka), Gimnazjum nr 1 ( op. Mirosława Otoka), Gimnazjum nr 2 ( op. Iwona Zielińska), oraz wychowankowie MOW ( op. Grażyna Żmuda, Andrzej Kowalik). Dla młodzieży biorącej udział w rajdzie przygotowano konkurs wiedzy oraz konkursy sprawnościowe. W konkursie wiedzy „Co wiem o ziemniaku” zwyciężyła Natalia Kapiec z SP 5. Kolejne miejsca zajęli : Patryk Rosiak ( MOW) a na trzeciej pozycji uplasowała się Natalia Wysoczańska z SP 5. W skakance kolejność była następująca: pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Piec ( SP 4). Kolejne miejsca zdobyły: Gabriela Dobosz ( Gimn. nr 2), Roksana Rzepka i Tymplaska – obie z SP 4. W kolejnym konkursie polegającym na podbijaniu piłki na przemian „ Góra – dół” zwyciężyła Kinga Koszubska z Gimn. nr 2 wyprzedzając Natalię i Martynę Wysoczańskie. Ostatni konkurs sportowy tzw kapki – dla utrudnienia rogrywane piłką do rugby okazał się wewnętrzną rozgrywką wychowanków MOW, którzy podzieli między siebie trzy pierwsze lokaty. Kolejność w tej konkurencji była następująca: Patryk Rosiak, Norbert Golec, Łukasz Klemeski. A że nie samą wiedzą i sportem człowiek żyje rozegraliśmy konkursy „ różne”. W konkursie na plakat o tematyce ekologicznej lub turystycznej największe uznanie komisji powołanej z uczestników rajdu zdobyły prace wykonane przez następujących autorów : Małgorzata Moliś, Paulina Grzelak, Natalia i Martyna Wysoczańskie. Wybrano również najbardziej uturystycznioną rodzinę – okazała się nią rodzina Grzelaków, która składała się z mamy i dwóch córek. Rodzina ta została nagrodzona wydawnictwami turystycznymi Natomiast najmłodszą uczestniczką rajdu była Julia Szwed z II klasy z SP 5. Ostatnim konkursem na rajdzie był wybór najbardziej niepotrzebnej rzeczy. Komisja stwierdziła, że jest to końcówka do blendera przyniesiona przez Jakuba Kodlewa z SP 5. W imieniu organizatorów pragniemy podziękować za pomoc w organizację rajdu koledze Henrykowi Gęsior.
Wszyscy zwycięscy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd miasta i spółkę GANT z Legnicy.
GALERIA:

W tym roku Jaworski Oddział PTTK świętuje pięćdziesiątą rocznicę powstania. Pierwszym wydarzeniem przybliżającym to ważne dla turystycznej braci święto był zorganizowany w dniu 31 maja 2016 roku wernisaż wystawy „ 50 lat Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej w służbie turystom”. W ciągu roku bieżemy w kilku imprezach organizowanych przez Oddział PTTK, więc postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się jego historii. Wystawiono wiele ciekawych eksponatów: zdjęcia, medali, znaczki rajdowe, kroniki, tabla – nam i tak najbardziej podobało się nasze. Była to dla nas ciekawa lekcja historii.
3 czerwca br. w pięćdziesiątą rocznicę powstania Jaworskiego Oddziału PTTK w Jaworskim Ośrodku Kultury zorganizowano uroczystą akademię. Akademia była okazją do podsumowania konkursów rocznicowych, wręczenia podziękowań instytucjom, które wspierają nasz Oddział w pracy statutowej, oraz osobom, które aktywnie działają na turystycznej niwie. I tu możemy się pochwalić dwoma sukcesami. Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nasze Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze „Tramp” zostało odznaczone srebrną honorową Odznaką PTTK. Również opiekunka naszego koła Pani Grażyna Żmuda została odznaczona brązową honorową Odznaką PTTK. Jednocześnie w trakcie akademii podsumowano konkurs literacki „ Moja przygoda z PTTK”. Na konkurs ten prace napisali Daniel Kuberek, Krzysztof Olkiewicz i Dawid Girek. Z wymienionej trójki Krzysztof Olkiewicz zdobył pierwsze miejsce a Dawid Girek zajął trzecią lokatę.

Opiekun Koła: Andrzej Kowalik

NAGRODY:

WERNISAŻ

Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, politycznym i gospodarczym.
Wychowankowie grupy IV aktywnie włączyli się do obchodów, uczestnicząc w zajęciach bibliotecznych z p. Andrzejem Kowalikiem , który w Izbie Turystycznej, przedstawił historię koła turystycznego oraz historię budynku , w którym mieści się nasza placówka. Wychowankowie mieli okazję obejrzeć kroniki, dyplomy i odznaczenia turystyczne zdobywane przez wychowanków. Mieliśmy okazję się dowiedzieć o różnych formach turystyki, w których możemy uczestniczyć. Wspólnie opowiadaliśmy o roli turystyki w naszym życiu , która stwarza naturalną okazję kształtowania wśród młodzieży umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpracy, współdziałania w grupie oraz wdrażania do kulturalnego zachowania się. Wyzwala okazję wykazania się uzdolnieniami, inwencją twórczą, aktywną postawą wobec otoczenia.
Następnie po części teoretycznej ruszyliśmy na spacer żółtym szlakiem uliczkami naszego miasta , zwiedzając obiekty ,które odegrały ważną rolę w historii naszego miasta. Dotarliśmy do Zamku Piastowskiego, w którym zwiedziliśmy wystawę , na której był wstawiony rękopis dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach” .Krętymi drewnianymi schodami weszliśmy na wieżę widokową aby podziwiać panoramę miasta i okolic.
Nasza wycieczka pozwoliła połączyć wychowanie i integracje wiedzy zdobywanej na języku polskim, historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody, geografii.
A.E.Drabczyk, A.Kowalik

GALERIA:

 

Na rajdy chodzimy, gdyż turystykę lubimy.

Druga połowa maja to tradycyjny czas gdy jest organizowany najstarszy rajd w jaworskim PTTK zwany Jaworskim. W tym roku odbył się 48 Rajd Jaworski, a brali w nim udział wychowankowie grupy trzeciej i przedstawiciel grupy drugiej. Na tydzień przed imprezom zaczęliśmy edukację do konkursów wiedzy. Dawid Girek szlifował wiedzę o atrakcjach turystycznych powiatu jaworskiego, jego historii i szlakach turystycznych przebiegających przez nasz powiat. Natomiast Piotr Saczywko, Daniel Kuberek i Piotr Rupociński po poznaniu znaków drogowych swoją wiedzę dotyczącą zasad ruch drogowego utrwalali w grze planszowej „ Znaki drogowe”. Nauka przyniosła pożądany efekt. Dawid Girek zdobył pierwsze miejsce w konkursie „ Ziemia Jaworska” natomiast Piotr Rupociński, Piotr Saczywko i Daniel Kuberek zdobyli równorzędne trzecie miejsce w konkursie dotyczącym znajomości przepisów ruchu drogowego. Obok konkursów wiedzy rozegrano również konkurencje sprawnościowe. Te były wewnętrzną rywalizacją naszych podopiecznych. W konkursie kapki zwyciężył Andrzej Piotrowicz, który wynikiem 149 podbić ustanowił swój nowy rekord życiowy. Kolejne miejsca zajęli Piotr Rupociński i Paweł Nowakowski. W konkurencji „ rzut wałkiem teściowej/ prezesowej?” ponownie tryumfował Andrzej Piotrowicz wyprzedzając Pawła Nowakowskiego i Norberta Golec. Wychowankom gratulujemy wiedzy i sprawności fizycznej.
A. Kowalik, G. Żmuda

GALERIA: