Zajęcia terapeutyczne

GALERIA:

Prace wykonano w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pod kieruniem Anny Bortkiewicz. Autorzy prac: Piotr Rupociński, Daniel Kuberek, Paweł Kramkowski, Dawid Górzny, Golec Norbert, Kacper Joda, Dominik Mazur.

W klubie „PIAST” podsumowano kolejną edycję konkursu plastycznego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych pod nazwą „Pejzaż zimowy”. Na konkurs wpłynęło ponad 200 zimowych prac, wykonanych różnorodną techniką. Autorami prac są dzieci z przedszkoli nr 4 i nr 8; szkół podstawowych: nr 4, nr nr 5 w Jaworze, w Bolkowie, w Kaczorowie oraz Męcince; podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Świetlicy środowiskowej MOPS, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz autorzy indywidualni. W kategorii od 15 – 18 lat wyróżnienie otrzymali: Dawid Girek, Paweł Kramkowski, Piotr Rupociński, Norbert Golec, Dawid Górzny, Krzysztof Olkiewicz, Daniel Kuberek, Kamil Gwara. Prace zostały wykonane pod kierunkiem Anny Bortkiewicz. Gratulujemy.

GALERIA:

Zaproponowany przez klub „PIAST” konkurs plastyczny pod nazwą „Moja Walentynka” spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, czego dowodem jest duża liczba nadesłanych kartek walentynkowych. Wyróżniono autorów, którzy wykazali się pomysłowością w doborze techniki i estetyką wykonania. Wyróżnienia z MOW Jawor otrzymali: Dawid Girek, Daniel Kuberek, Dawid Górzny, Krzysztof Olkiewicz, Piotr Rupociński, Paweł Kramkowski, Norbert Golec, Kamil Gwara, którzy swoje prace wykonali pod kierunkiem Anny Bortkiewicz i Andrzeja Kowalika. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

 

 

GALERIA:

Wykonane w ramach terapii, pod kierunkiem mgr Anny Bortkiewicz. Prace wykoanli: Piotr Rupociński,  Kamil Gwara, Paweł Kramkowski, Daniel Kuberek,  Norbert Golec, Krzysztof Olkiewicz, Dawid Girek, Dawid Górzny.

 

Twórczość plastyczna zajmuje bardzo ważne miejsce w rozwoju każdego ucznia. Podczas tworzenia prac plastycznych nasi wychowankowie sięgają często do swojej fantazji, marzeń, pobudzają wyobraźnię, ale także uzewnętrzniają swoje emocje i uczucia. Bardzo chętnie i z entuzjazmem tworzą rozmaite prace, zwłaszcza jeżeli sięgają po inne materiały niż zawsze używane i wykorzystują różne techniki. Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od ucznia rozwinięcia odpowiednich umiejętności i sprawności. Tym razem, podczas terapii, podjęliśmy próbę namalowania pejzaży zimowych, które są tematem kolejnego konkursu organizowanego przez klub Piast w Jaworze. Zima kojarzy nam się ze śniegiem, a także z pełną aktywnością na świeżym powietrzu, stąd różne techniki sportów zimowych, które malowaliśmy kredkami świecowymi i pokryliśmy kartki rozcieńczonym tuszem kreślarskim. A dla stworzenia efektu głębi resztę elementów domalowaliśmy na tuszu białą świecą.

Prace wykonali w ramach zajęć terapii: Kamil Gwara, Paweł Kramkowski, Daniel Kuberek,  Norbert Golec, Krzysztof Olkiewicz, Dawid Girek, Piotr Rupociński, Dawid Górzny.

Nauczyciel prowadzący: Anna Bortkiewicz

GALERIA: