W sobotę 6 października 8 wychowanków z grupy trzeciej pod opieką wychowawcy Artura Grzyba i nauczyciela bibliotekarza – Andrzeja Kowalika odbyło wycieczkę do Muzeum Regionalnego. W trakcie wizyty w Muzeum obejrzeliśmy wystawy stałe: Izba Dolnośląska, Przekroczyć niemożliwe, Prehistoria, Sztuka sakralna, Sudeckie skarby lecz największe zainteresowanie wychowanków naszego Ośrodka wzbudziła wystawa II wojna światowa w modelarstwie Mariusza Bodnara. Mogliśmy podziwiać figurki żołnierzy biorących udział w walkach na frontach II wojny światowej od Polski do odległych krajów azjatyckich, osprzęt wojskowy ( mundury, furażerki, menażki ) a w gablotach liczne modele czołgów i realistycznie odtworzone sceny walk broni pancernej w różnych miejscach ( np. Polska, ZSRR – Stalingrad). Za wzorowe zachowanie w trakcie pobytu w Muzeum mamy zaproszenie na następną wystawę zatytułowaną Współczesne malarstwo. W przewodnika po Muzeum wcielił się Pan Andrzej Kowalik, który również jest autorem zdjęć z naszego „ wypadu”.