Deklaracja dostępności

Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: http://mow.jawor.dolnyslask.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-03-30.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementy niedostępne cyfrowo

Podczas sprawdzenia stanu dostępności cyfrowej witryny ujawniono następujące problemy z dostępnością cyfrową:

 • Przyciski zmieniające kontrast i wielkość czcionki nie mają nazw dostępnych dla czytnika ekranowego, natomiast są dostępne do korzystania. Mogą pojawiać się problemy z wizualnym włączeniem kontrastu lub powiększenia czcionki.
 • Dostęp do menu z klawiatury może być utrudniony ze względu na ustawienia atrybutów.
 • Na stronie nie ma linków, które umożliwiają ominięcie ustawień wyglądu oraz nawigacji.
 • W serwisie występuje kilka stron, które nie mają uzupełnionej treści. Zostanie ona uzupełniona niezwłocznie.
 • W przypadku niektórych urządzeń pojawiają się problemy z rozdzielczością.
 • Niektóre zdjęcia mają błędne teksty alternatywne.
 • Struktura serwisu: pola wyboru nie mają dostępnych etykiet.
 • Niektórym podstronom brakuje oznaczenia nagłówka.
 • Na podstronie "Resocjalizacja" występują elementy rozwijane, które nie są wdrożone prawidłowo - pojawiają się problemy z określeniem stanu rozwijania.
 • Niektóre teksty są wyjustowane.
 • Na stronie występują pojedyncze błędy związane z parsowaniem kodu HTML.

Pozostałe błędy mają charakter incydentalny. W przypadku ich wystąpienia prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową.

Planowany termin usunięcia błędów występujących na stronie: 2024-04-30

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-03-29.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: WCAG-AUDYT.PL.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy zgłosić to do pana Tadeusza Markiewicza, pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod numerem telefonu: 78 595 23 60.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, email),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać tą samą drogą - kontaktując się na wskazany powyżej adres e-mail lub numer telefonu.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek ośrodka znajduje się przy ul Legnickiej 16, w miejscowości Jawor.

Do budynku ośrodka prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Legnickiej 16.

Prowadzą do niego schody bez podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie ośrodka nie ma miejsc parkingowych. Możliwość parkowania na miejscach ogólnodostępnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy administracyjni ośrodka (parter ul. Legnicka 16).

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz.

Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (schody, barierki).

Na parterze jest jedna toaleta dla niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest udostępniona w formie wizualnej

Budynek dostępny dla osoby z psem asystującym

Możliwość ewakuacji według ogólnych zasad obowiązujących w ośrodku