Działania w ramach projektu


Terapia tańcem, terapia tańcem i ruchem jest techniką należącą do szerokiego nurtu arteterapii (terapii poprzez sztukę). Zgodnie z definicją Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem (ADTA), terapia tańcem opiera się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka.  Podstawowe elementy tańca – ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumiewanie się z innymi ludźmi. Terapia tańcem i ruchem zwana również psychorerapią tańcem i ruchem definiowana jest, jako psychoterapeutyczne wykorzystanie ekspresyjnego ruchu oraz tańca, poprzez który człowiek może zaangażować się w proces prowadzący do osobistej integracji: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej.
Do uczestnictwa w zajęciach projektowych zaprosił nas klub KDance Studio Państwa Kowalskich, którzy uważają ,że to obecnie najpopularniejszy wśród młodzieży styl taneczny. Hip-Hop – to nie tylko taniec, ale także muzyka, ubiór i styl życia.

W galerii obrazy umiejętności tanecznych wychowanków na zajęciach prowadzonych przez panią Iwonę

GALERIA:

A.E.Drabczyk

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU: NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START - CUKIERNIK

      GALERIA:

Zajęcia wychowanków polegały przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzenie miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się  również, że  cukiernik, musi dbać o należyte przechowywanie produktów spożywczych, musi znać dokładne proporcje tworzenia wyrobów kulinarnych oraz musi znać różnorodne przepisy, dopasowane do różnych okazji i wymagań klientów. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności.

A.E.Drabczyk

 

Hipoterapia (od greckiego ἵππος - koń) – forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.
Zajęcia , w których mogą cyklicznie uczestniczyć wychowankowie naszej placówki w ramach projektu "Nowa Perspektywa-Lepszy Start" prowadzone na Partynicach we Wrocławiu.                              


Zajęcia realizowane w ramach projektu pt.: "Nowa perspektywa - Lepszy Start". Zdjęcia z zajęć warsztatowych oraz z planu, gdzie nagrywaliśmy teledysk w pięknych ruinach zamku w Ząbkowicach Śląskich.

GALERIA:

A. E. Drabczyk
TELEDYSK I

TELEDYSK II

 

Zajęcia o charakterze terapeutycznym "Zooterapia"  prowadzone w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu realizowane w ramach projektu pn.:"Nowa Perspektywa- Lepszy Start".
GALERIA: