15 października wychowankowie ośrodka, pod opieką wychowawcy Aleksandry Drabczyk przygotowali  akademię z okazji Święta Edukacji Narodowej. Na tą uroczystość przybyli licznie nauczyciele, wychowawcy i pracownicy szkoły. Uczniowie w trakcie programu, nagrodzonego licznymi brawami, zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, które rozwijają przy udziale i pomocy Pana Bogusława Rysia, byłego wieloletniego pracownika i przyjaciela wychowanków. MOW. „Trudno znaleźć słowa, które były by odpowiednie, aby podziękować Wam za Waszą pracę, poświęcenie i za serce, które wkładacie w naszą edukację, rozwój i wychowanie” – te życzenia były wypisane na laurkach, które zostały wręczone na ręce dyrektora ośrodka. Całe przedsięwzięcie  było inspirowane mottem S. Wyszyńskiego:" „Być nauczycielem- to przede wszystkim uświadomić sobie bogactwo ogromnego trudu. Odkryć go w sobie i odpowiedzieć na niego swoim życiem- to prawdziwie osobowa odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka". W tym szczególnym dniu, życzenia wszystkim pracownikom, przekazał także dyrektor MOW – Mariusz Barański. 
GALERIA: