W tym roku rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości wypadła w niedzielę, zatem szkolne obchody święta narodowego miały miejsce w piątek – 9 listopada. Uczniowie Gimnazjum nr 5 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze uczcili tę ważną dla naszego narodu rocznicę, biorąc udział w szkolnej edycji Turnieju ,,Przy zabawie o historii”, przygotowanego przez Eugenię Kłeczek we współpracy z Renatą Dołhań, Dorotą Rycerską i Tomaszem Siczkiem. Wychowankowie długo przygotowywali się do konkursu wiedzy historycznej pod bacznym okiem swoich wychowawców, by w dniu turnieju stanąć do zaciętej rywalizacji. W zawodach wzięły udział trzy trzyosobowe drużyny – przedstawiciele wszystkich grup wychowawczych. Grupę pierwszą reprezentowali: Piotr Jóźwiak, Konrad Pękala oraz Arkadiusz Bluszcz. Przedstawicielami grupy drugiej byli: Piotr Surma, Paweł Kałuża i Dominik Mikołajski. Wychowankowie grupy trzeciej wytypowali do udziału w Turnieju Piotra Jażdżewskiego, Szymona Komasińskiego oraz Jacka Marciniaka. Na sukces pracowali jednak wszyscy wychowankowie, ponieważ w czasie zawodów, uczniowie niezaangażowani bezpośrednio w konkursowe konkurencje, musieli wykazać się zręcznością i wykonać dla swojej drużyny symbole narodowe, musieli też dawać dobry przykład właściwych postaw patriotycznych, zdobywając dla swojej drużyny dodatkowe punkty za zachowanie. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy historycznej, prezentowali sylwetki wybitnych działaczy niepodległościowych, rozpoznawali pieśni legionowe i recytowali utwory patriotyczne. Nie zabrakło też świetnej zabawy podczas rywalizacji w przygotowanych przez pana Tomasza Siczka konkurencjach sportowych. Mimo iż ważniejsze od rywalizacji było poznawanie historii ojczystej, kształtowanie szacunku do tradycji i symboli narodowych oraz utrwalanie właściwych postaw patriotycznych, to wszyscy uczestnicy cieszyli się z uzyskanych wyników i otrzymanych, dzięki hojności sponsora, nagród.
GALERIA ZDJĘĆ: