W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze 94 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano poprzez udział wychowanków w turnieju ,, Przy zabawie o historii”. Szkolna edycja konkursu odbyła się 9 listopada, natomiast we wtorek, 20 listopada odbyła się już siódma edycja turnieju powiatowego, którego głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i integracja młodzieży gimnazjalnej z naszego powiatu. Do rywalizacji stanęło siedem drużyn – przedstawicieli siedmiu gimnazjów powiatu jaworskiego. W czasie wspólnej zabawy integrowali się i pogłębiali swą wiedzę z zakresu historii Polski oraz utrwalali przywiązanie do tradycji i szacunek do symboli narodowych uczniowie Gimnazjum nr 1 w Jaworze, którymi opiekowała się Lidia Struzik, uczniowie gimnazjum nr 2 w Jaworze przygotowani przez Macieja Pawlinowa i Urszulę Rybicką-Jewułę, podopieczni Ryszarda Papinskiego z
Gimnazjum nr 3 w Jaworze, uczniowie Beaty Mazur-Makuch z Gimnazjum w Marcinowicach, przedstawiciele Gimnazjum w Męcince przygotowani przez Dariusza Czajkowskiego oraz gimnazjaliści z Wiadrowa przygotowani przez Elżbietę Sowę. Drużynę gospodarzy – Gimnazjum nr 5 w Jaworze przygotowała do konkursu Eugenia Kłeczek, która jest twórczynią imprezy. Patronat honorowy nad konkursem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego – Piotr Borys, który wyrażając - za pośrednictwem swojego asystenta Emiliana Bery - podziękowania i wyrazy uznania dla nauczycieli za trud włożony w przygotowanie uczniów do udziału w konkursie, podkreślił wagę takich imprez, dzięki którym przywołujemy pamięć bohaterów, którzy oddali życie za ojczyznę oraz utwierdzamy w młodym pokoleniu Polaków szacunek do Barw Narodowych. Uczniowie biorący udział w turnieju rozpoczęli rywalizację od rozwiązania testu sprawdzającego znajomość zagadnień historycznych. Musieli też wykazać się szacunkiem do tradycji i symboli narodowych. Uczestnicy zachwycili jury dojrzałą recytacją utworów o tematyce patriotycznej i porywającym śpiewem pieśni patriotycznych, któremu akompaniował Edmund Gacek. Potrafili też zaskoczyć pomysłowymi technikami wykonania symboli narodowych. Nie zabrakło też świetnej zabawy podczas zmagań sportowych przygotowanych przez Tomasza Siczka oraz wykonywania prac plastycznych pod nadzorem Renaty Dołhań i Doroty Rycerskiej. W tegorocznej edycji konkursu uczestnicy- wykazując się znajomością cech osobowości wybitnych polityków polskich okresu rodzącej się niepodległości - ujawnili nieprzeciętne talenty i udowodnili takt i poczucie humoru, wykonując mistrzowskie karykatury sławnych postaci. Przyglądający się zmaganiom gimnazjalistów radny Rady Miejskiej Jawora – Emilian Bera nie krył podziwu dla talentów i prezentowanych przez uczestników turnieju postaw. Jakkolwiek rywalizacja nie była w tym konkursie najważniejsza, bo – jak mówi dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – Mariusz Barański, wszyscy uczestnicy zasłużyli na najwyższe wyróżnienie, dając dowody właściwej postawy patriotycznej, to bardzo miło było wręczyć pierwszą nagrodę drużynie z Gimnazjum w Marcinowicach w składzie: Anna Ośka, Martyna Mazur, Katarzyna Pisulska. Drugą nagrodę otrzymali: Szymon Komasiński, Piotr Jażdżewski i Piotr Jóźwiak z Gimnazjum nr 5 przy MOW w Jaworze. Na miejscu trzecim uplasowała się drużyna z Wiadrowa w składzie:  Natalia Niedźwiedzka, Klaudia Niewiadomska i Katarzyna Ptasznik. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez dyrekcję Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze oraz Posła do Parlamentu Europejskiego – Piotra Borysa. Gimnazjaliści będą mieli też szansę na wzbogacenie swojej wiedzy o naszej małej ojczyźnie – Dolnym Śląsku, dzięki upominkom przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Wszystkim sponsorom organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania!
D.R.