Dnia 30.11.2012 r.. w Spółdzielczym Klubie Piast przeprowadzony został Konkurs Krajoznawczo – Turystyczny pod nazwą „Znam swój region -  województwo dolnośląskie”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i średnich. W turniejowe szranki stanęły trzyosobowe reprezentacje z terenu miasta i powiatu jaworskiego. Szkoły Podstawowe reprezentowały drużyny ze Szkół:  nr 1 – op. B. Skalik , dwie drużyny z SP 5 ( op. A. Orda., U. Norko). W pionie uczniów gimnazjalnych: Gimnazjum nr 1  dwie drużyny – op. M. Otoka, D. Ziętek, dwie drużyny z Gimnazjum nr 2 – op. I. Zielińska, uczniowie z Gimnazjum w Męcince – op. B. Pokorna, MOW – op. G. Dynda i Gimnazjum z SOSW – op. M. Bander.
 Szkoły średnie reprezentowały drużyny z I LO Jawor ( op. M. Michalski) , Technikum Hotelarskie i Technikum Architektury Krajobrazu z Bolkowa pod op. E. Hobiak.
Konkurs składał się z 2 części tj.  testu wiedzy oraz rozpoznawania obiektów turystycznych.
Indywidualnie sukcesy odnieśli następujący uczniowie:
Szkoły Podstawowe:
I miejsce Błazej Parzyszek  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze
II miejsce Kajetan Parzyszek  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze
III miejsce Michał Kolarski ze Szkoły podstawowej nr 5 w Jaworze
Wśród gimnazjalistów trzema pierwszymi miejscami podzielili się uczniowie z Mecinki
I miejsce Paulina Łąpieś
II miejsce Damian Czerw
III miejsce Magdalena Torończuk
Wśród uczniów ze szkół średnich zwyciężyli:
I miejsce Wiktoria Czarnecka – Technikum Architektury Krajobrazu w Bolkowie
II miejsce Kamil Fortuna – I LO Jawor
III miejsce Hubert Połącarz – I LO Jawor
Po zliczeniu punktacji z dwóch części konkursu największą liczbę punktów wśród uczniów szkół podstawowych  otrzymały następujące drużyny:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 1  uzyskując łącznie 71 punktów
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 ( op. U.Norko) – 70 punktów
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 ( op. A. Orda) – 63
Wśród uczniów gimnazjum najlepszą drużyną okazała się:
I miejsce Gimnazjum w Męcince – 145 punktów
II miejsce Gimnazjum nr 2 – druga drużyna – 133 punktów
III miejsce Gimnazjum nr 2 – pierwsza drużyna – 110 punktów
IV miejsce Gimnazjum nr 1 – 1 drużyna – 100 punktów
V miejsce MOW Jawor – 89 punktów
VI miejsce – Gimnazjum nr 1- druga drużyna – 75 punktów
VII miejsce – SOSW – 63 punkty
W pionie szkół średnich wyniki wyglądają następująco :
I miejsce – I LO Jawor – 85 punktów
II miejsce Technikum Architektury Krajobrazu  ( Bolków) – 79 punktów
III miejsce Technikum Hotelarskie ( Bolków) – 53 punkty
Zwycięskie drużyny tj. Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze w składzie: Błażej Parzyszek, Kajetan Parzyszek, Dawid Bogacz, Gimnazjum z Męcinki w składzie :Magdalena Torończak, Paulina Łąpieś, Damian Czerw, oraz I LO w Jaworze w składzie Michał Piaskowski, Kamil Fortuna, Hubert Połącarz będą reprezentowali Powiat Jaworski na Konkursie Rejonowym w Legnicy.
Organizatorem imprezy byli: Spółdzielczy Klub Piast, Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Jaworskim im. Ziemi Jaworskiej, SKKT Tramp II przy MOW w Jaworze oraz Ochotniczy Hufiec Pracy 1-21 w Jaworze. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwał Andrzej Kowalik a wspomagany przez  Grażynę Żmuda, Wandę Mikiel, Agnieszkę Gryz. Nagrody i słodki poczęstunek ufundowała spółka Gant z Legnicy, Urząd Miasta w Jaworze.                                                                          

Andrzej Kowalik
GALERIA ZDJĘĆ: