W roku szkolnym 2012/2013 w klasach I – III Gimnazjum nr 5 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze rozpoczęto drugi cykl realizacji Programu Orientacji Zawodowej opracowany przez pedagoga Renatę Dołhań oraz nauczycielki Eugenię Kłeczek i Dorotę Rycerską Zajęcia warsztatowe prowadzone są dla wychowanków zarówno na terenie ośrodka, jak i poza nim. Wzorem lat ubiegłych MOW nadal kontynuuje współpracę z Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze pod kierunkiem doradcy zawodowego Moniki Dudy – Jakubowicz.  MCK w Jaworze stara się zagwarantować systematyczne oddziaływania przygotowujące do świadomego planowania kariery zawodowej i szkolnej, a przede wszystkim do podejmowania nauki po opuszczeniu ośrodka.
Dlatego MCK wykorzystując posiadane zasoby w ramach projektu systemowego ,,OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadziło cykl zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze. Zajęcia warsztatowe wśród młodzieży cieszyły się dużym powodzeniem i miały m.in. na celu określenie własnych zainteresowań i preferencji zawodowych, gdyż poznanie własnego potencjału może pomóc zdecydować o tym, jakiego rodzaju pracę chcielibyśmy wykonywać. Wykonywane przez młodzież testy preferencji zawodowych zawierały bowiem stwierdzenia obrazujące czynności, sposoby postępowania, zachowania oraz sposoby postrzegania otoczenia niezbędne w różnych zawodach i na różnych stanowiskach pracy. Ponadto problematyka zajęć służyła wyjaśnianiu podstawowych procesów zachodzących na globalnym rynku pracy, jak również koncentrowała się na znaczeniu umiejętności psychospołecznych, które mają olbrzymie znaczenie w rozwoju osobistym i zawodowym.
W dniu 15.03.2013 r. uczestnicy zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego otrzymali od doradcy zawodowego z MCK OHP w Jaworze, Moniki Dudy-Jakubowicz zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach. W uroczystym wręczeniu udział wzięli pracownicy MOW w Jaworze, w tym dyrektor Mariusz Barański, wicedyrektor Daniel Iwański, nauczycielka współpracująca z MCK – Eugenia Kłeczek oraz pedagog Renata Dołhań. Wspólne działania MCK i MOW w Jaworze z pewnością pozwalają młodzieży uzyskać umiejętności wyboru zawodu, które w przyszłości powinni wykorzystywać podczas planowania indywidualnej kariery zawodowej.
mgr Monika Duda – Jakubowicz doradca zawodowy
mgr Renata Dołhań pedagog MOW
fot. mgr Daniel Iwański
GALERIA: