Rozstrzygnięto konkurs  plastyczny "Wyobraźnia bez granic" - Zaplanuj swoją przyszłość" Organizowanego  przez Ochotnicze Hufce Pracy we Wrocławiu
W dniu 24 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która dokonała wyboru zwycięzców,  spośród 23 prac  nadesłanych do finałowego etapu.  Komisja Zespołu ds.  Programów Europejskich przy ocenie  prac brała pod uwagę:
-nadesłanie prac w terminie,
-zgodność wykonanej pracy z tematem konkursu,
-estetyka wykonanej pracy,
-technikę pracy oraz  walory artystyczne,
-oryginalność, i pomysłowość oraz samodzielność
Konkurs skierowany był do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, nieaktywnej zawodowo oraz bezrobotnej, poszukującej pracy, zagrożonej wykluczeniem społecznym, będącej uczestnikami projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy"
Pierwszą nagrodę główną w postaci e-booka, pendrive-a oraz książkę "Malarstwo świata" otrzymał GRACJAN HORDZIEWICZ z jednostki MCK Jawor, wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychwoawczego w Jaworze.

DSCF4198DSCF4201