W takcie trwania wakacji wychowankowie naszej placówki, którzy z różnych względów nie mogli wyjechać do swoich rodzin mogli korzystać z wielu atrakcyjnych form spędzania wolnego- wakacyjnego czasu. Wychowawcy z grupy wakacyjnej dołożyli wiele starań, aby zajęcia były atrakcyjne i  ciekawe. Zajęcia przeprowadzane były zgodnie z przyjętymi normami społecznymi dostosowanymi do umiejętności i możliwości wychowanków. Miały na celu rozwój aktywności fizycznej, zainteresowań i talentów. Wdrażały do zachowań prozdrowotnych poprzez kształtowanie postawy dbałości o własny rozwój fizyczny, zwiększały odporności fizyczną. Pobudzały potrzebę  aktywności ruchowej, a w efekcie usprawniały i wzmacniały. Poprzez różnorodność zajęć wychowawcy stworzyli warunki, w których  było możliwe pokonywanie własnych słabości i niedoskonałości, a w konsekwencji osiągnięcie satysfakcji  i coraz większej wiary we własne siły i możliwości. Zajęcia również wzbogacały wiedzę, a także kształtowały postawy moralne, społeczne oraz cechy charakteru wychowanków. W galerii znajdują się zdjęcia z zajęć cyklicznych, które szczególnie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród wychowanków i były prowadzone przez wychowawców: Piotr Dynowski - kajaki -zajęcia sportowo-rekreacyjne, Piotr Bielski - wyjazdy na basen, rajdy m.in. Bogaczów oraz muzeum kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej - Grażyna Żmuda i Andrzej Kowalik. Zajęcia strzeleckie - Maciej Buczak. Zajęcia z elementami hipoterapii, wyjścia do kręgielni - Aleksandra Drabczyk, Marek Dul- wycieczka do Zakopanego. Dorota Becker wyjścia na spacer  i nad kąpielisko "Jawornik"i wiele, wiele innych zajęć. Pod koniec roku szkolnego wychowankowie wraz z wychowawcą Przemysławem Woźnym uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Zespół Szkół Medycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach życia codziennego. Dzięki tym  teoretycznym i praktycznym zajęciom  wszyscy wychowankowie zostali przygotowani na świadome i bezpieczne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji.
A. E. Drabczyk