IMG_6697

PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY ORTOGRAFFITI

Z dniem 5 września 2011 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze przystąpił do Programu Edukacyjno Terapeutycznego Ortograffiti. Program ten uzyskał rekomendację oraz pełne wsparcie Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorem programu jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

Ortograffiti to kompleksowy program terapii, w którym wykorzystuje się specjalnie do tego celu opracowany zestaw zeszytów dla uczniów, gdzie zostały uwzględnione wszystkie typy ćwiczeń niezbędne do prawidłowego  przebiegu terapii. Zaletą programu jest konstrukcja zadań oparta na zasadzie stopniowania trudności. Uczeń rozpoczyna wykonywanie ćwiczeń od bardzo prostych zadań, które dają mu szanse na szybkie i bezbłędne wykonanie, do bardziej skomplikowanych wymagających wykorzystania wielu umiejętności, kojarzenia ze sobą faktów. Do programu przystąpili chłopcy z klasy I i II pod opieką mgr Doroty Rycerskiej i mgr Renaty Dołhań.

Uczniowie zostali objęci zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi (z terapii pedagogicznej), dydaktyczno – wyrównawczymi (z języka polskiego) oraz opieką nauczyciela w ramach nauki własnej na grupie wychowawczej. Obowiązkiem uczestnika programu jest systematyczna praca z uczniami. Na zakończenie roku szkolnego każdy uczestnik otrzyma formalne poświadczenie udziału w programie, a Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Renata Dołhań