Wychowankowie klasy drugiej, w ramach lekcji chemii, odbyli wycieczkę do oczyszczalni ścieków, która znajduje się na obrzeżach Jawora. Celem tej wycieczki było poznanie procesu  oczyszczania ścieków. Dzięki życzliwości pracownika uczniowie poznali cały system sterowania, z którego składa się oczyszczalnia. Uczniowie zostali zapoznani z etapami oczyszczania nieczystości a także pracą poszczególnych urządzeń. Poznali poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii. Wychowankowie mieli okazję obserwować pracę tych bakterii w specjalnych zbiornikach wodnych. Uczniowie uzmysłowili sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie.
Zdobyte wiadomości były im pomocne na lekcji, podczas której bez problemu mogli wykazać się swoją wiedzą, rozwiązując zadania i problemy z zastosowaniem techniki komputerowej.

 J.M.
GALERIA: