Dzień Dziecka

  • Dolnośląski Dzień Dziecka w Legnicy

    1 czerwca 2022 r., o godz. 10.00 na terenie Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1 oraz przyległego do Centrum parku w Legnicy odbył się Dolnośląski Dzień Dziecka.

    W wydarzeniu wzięli udział dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z Legnicy, a także uczniowie z placówek prowadzonych przez Samorząd WD, m.in.: Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu, Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Świdnicy, Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Jaworze, Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach, Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu, Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu oraz dwóch Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, z Jawora i Wałbrzycha.