RSS

Realizacja Programu Orientacji Zawodowej dla młodzieży gimnazjalnej niedostosowanej społecznie  z niepełnosprawnością intelektualną

Od początku roku szkolnego 2009/2010 w Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym w Jaworze realizowany jest Program Orientacji Zawodowej dla młodzieży gimnazjalnej niedostosowanej społecznie, którego pomysłodawcami i realizatorami są pedagog ośrodka mgr Renata Dołhań, nauczyciel historii mgr Eugenia Kłeczek i nauczyciel j. polskiego mgr Dorota Rycerska. Program realizowany jest w trzyletnim cyklu edukacyjnym. Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie wychowanków do ukończenia gimnazjum i przygotowanie do aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej. Podejmowane w ramach programu działania przyczyniają się do kontynuowania nauki na poziomie ponadgimnazjalnym i do wyboru zawodu z uwzględnieniem własnych możliwości i zainteresowań. Program realizowany jest przy współpracy z instytucjami wspierający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jak Powiatowy Urząd Pracy  w Jaworze, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Legnicy oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze. Spotkania z poszczególnymi instytucjami odbywają się cyklicznie.

W ramach realizacji programu dnia 22 stycznia 2010 r. uczniowie MOW udali się na

zajęcia warsztatowe zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy I, II i III, którzy w tym roku osiągną pełnoletność
i opuszczą ośrodek. Jako placówka resocjalizacyjna podejmujemy działania związane
z przygotowaniem wychowanków do planowania przyszłości i dążenia do realizacji swoich planów zawodowych. Celem odbytego spotkania było zdobycie wiedzy na temat zawodu piekarza, cukiernika, spawacza, murarza i mechanika, a także wymaganych predyspozycji. Zajęcia poprowadziła p. Urszula Latawiec – doradca zawodowy, która przekazała informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu Pracy, sposobie pozyskiwania wiadomości
o ofertach pracy oraz możliwości dokształcania się poprzez organizowane kursy dla osób bezrobotnych. Podczas zajęć warsztatowych przeprowadzony został konkurs,
w którym największą wiedzą wykazali się: Jan Chudy, Łukasz Łach, Łukasz Gałązka
i Adrian Palusiński.
Następne spotkanie odbędzie się w II kwartale 2010 roku.

 18 lutego b.r., na zaproszenie twórczyń Programu Orientacji Zawodowej, do ośrodka przyjechali pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Legnicy. Pani Grażyna Pichla wraz z panem Mariuszem Przybylskim pomagali wychowankom określać predyspozycje zawodowe w kontekście wyboru przyszłego zawodu. Uczniowie wypełniali testy dotyczące zainteresowań, oglądali krótkie filmy związane z tematem zajęć, prezentowali też dotychczasowe doświadczenia zawodowe, ponieważ – jak twierdzi pani Grażyna – każda aktywność zawodowa przybliża młodego człowieka do właściwego określenia dziedziny,
w której w przyszłości sprawdzi się jako człowiek efektywnie pracujący i czerpiący satysfakcję ze swej pracy. Uczniowie nie kryją zadowolenia z powodu uczestniczenia
w warsztatach. Oczekują już na kolejne z cyklu zaplanowanych zajęć, które tym razem odbędą się  w Centrum w Legnicy.

Mamy nadzieję, że działania aktywizacyjne przyniosą oczekiwane efekty!

 

 

Wstecz
o_1
o_1
Szczegóły Pobierz obraz
o_2
o_2
Szczegóły Pobierz obraz
o_3
o_3
Szczegóły Pobierz obraz
o_4
o_4
Szczegóły Pobierz obraz
o_5
o_5
Szczegóły Pobierz obraz
o_6
o_6
Szczegóły Pobierz obraz
 
 
Powered by Phoca Gallery