Terapia tańcem, terapia tańcem i ruchem jest techniką należącą do szerokiego nurtu arteterapii (terapii poprzez sztukę). Zgodnie z definicją Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem (ADTA), terapia tańcem opiera się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka.  Podstawowe elementy tańca – ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumiewanie się z innymi ludźmi. Terapia tańcem i ruchem zwana również psychorerapią tańcem i ruchem definiowana jest, jako psychoterapeutyczne wykorzystanie ekspresyjnego ruchu oraz tańca, poprzez który człowiek może zaangażować się w proces prowadzący do osobistej integracji: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej.
Do uczestnictwa w zajęciach projektowych zaprosił nas klub KDance Studio Państwa Kowalskich, którzy uważają ,że to obecnie najpopularniejszy wśród młodzieży styl taneczny. Hip-Hop – to nie tylko taniec, ale także muzyka, ubiór i styl życia.

W galerii obrazy umiejętności tanecznych wychowanków na zajęciach prowadzonych przez panią Iwonę

GALERIA:

A.E.Drabczyk