W dniu 19 maja w klubie „PIAST” podsumowano kolejną edycję konkursu plastycznego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych pod nazwą „Barwy wiosny”. Na konkurs wpłynęło blisko 150 wiosennych prac wykonanych różnorodną techniką. Autorami prac są dzieci z jaworskich przedszkoli: nr 4 i nr 8; szkół podstawowych: nr 4 w Jaworze, w Męcince i w Kaczorowie; podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze, świetlicy środowiskowej MOPS, oraz autorzy indywidualni. W kategorii od 15 – 17 lat wyróżniono prace trzech wychowanków MOW Jawor tj.: Piotra Rupocińskiego, Pawła Kramkowskiego, Dawida Gireka. To już 4 wyróżnienie w tym roku szkolnym, w konkursach organizowanych przez Klub PIAST, jakie otrzymał Piotr Rupociński, a 3 dla Pawła Kramkowskiego. Wszystkie prace plastyczne eksponowane na konkursach zostały wykonane w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych pod kierunkiem Anny Bortkiewicz.

GALERIA: