W  VII Wojewódzkim Konkursie Literacko-Plastyczny pt.” Janusz Korczak w twórczości dziecięcej” prace plastyczne wykonane przez naszych wychowanków, w ramach zajęć terapii, zostały bardzo wysoko ocenione przez komisję konkursową. Nasi uczniowie zajęci: I m - Mikołaj Łada, Rafał Masłowski, Wiesław Skrzyniarz, Bartłomiej Prześrut, III m. Bogumił Korzeb, Tomasz Różak, Szymon Dratwa.

Gratulujemy sukcesów!!!