Prace wykonane w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych przez: Wiesława Skrzyniarza, Dawida Nowaka, Rafała Masłowskiego, Szymona Dratwę, Bartosza Kaczora, Bartosza Prześruta i Martina Kopacza.

GALERIA: