Prace konkursowe wykonane w ramach terapii. Autorzy prac: D. Nowak. R. Masłowski, S. Wąsiński, M. Kopacz, W. Skrzyniarz.
Komisja konkursowa w składzie: vive dyrektor MOW - D. Iwański, dyrektor Zespołu Szkół w Jaworze - D. Subocz, nauczyciel - A. Bortkiewicz przyznała następujące miejsca: I miejsce - S. Wąsiński, II miejsce - W. Skrzyniarz, III miejsce - D. Nowak, oraz wyróżnienia: M. Kopacz, R. Masłowski.

GRATULUJEMY!!!

GALERIA: