GALERIA:

23 listopada 2022 w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej odbył się wernisaż prac konkursowych pt. "Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej… ". W konkursie plastycznym udział wzięli wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz osadzeni przebywający w dolnośląskich aresztach śledczych i zakładach karnych. Tytuł konkursu: „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej… ” został zaczerpnięty z roty przysięgi składanej przez żołnierzy Armii Krajowej, podejmujących z narażeniem życia walkę na rzecz Ojczyzny wolnej i niepodległej. Celem konkursu było kultywowanie wiedzy historycznej i patriotycznej oraz upamiętnienie bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę. Uczestnicy konkursu, poszukując informacji z różnych źródeł, zgłębili świat pełen wartości, zwłaszcza takich jak: ojczyzna, pamięć historyczna, sprawiedliwość, szacunek dla tradycji. Poznali również ideę szacunku dla minionych pokoleń. W konkursie wzięło udział sześć prac wychowanków Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze, tj. Patryka Jenela, Oliwiera Gozdura, Kamila Jagieły, Kevina Latko, Daniela Proksza oraz Oliwiera Janiaka.
Komisja konkursowa spośród nadesłanych prac wyłoniła laureatów i przyznała 4 nagrody główne i 4 wyróżnienia W gronie wyróżnionych znalazła się praca naszego wychowanka DMOW w Jaworze -   Oliwiera Janiaka pt. „Polegli za Was i za Nas”, który odebrał swoją nagrodę: zegarek amazift smart, w trakcie zorganizowanego wernisażu z rąk m. in. Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego - Marcina Krzyżanowskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Romana Kawalczyka, posłanki na Sejm – Miroslawy Stachowiak- Różeckiej, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Adam Jarocha, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu -  dr Kamili Dworaczek, oraz Radnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  Małgorzaty Calińska – Mayer.

W podziękowaniu za podjęty trud pracy twórczej, dla pracowni terapii,   zostało przekazany komplet farb akrylowych wraz z pędzlami, a także gry dydaktyczne. Nie zapomniano także o podziękowaniu dla dyrektora DMOW – Mariusza Barańskiego, a także nauczyciela prowadzącego wychowanków – Anny Bortkiewicz,  jak i dla naszego Ośrodka, który prężnie podjął się współzawodnictwa. Podczas wernisażu mogliśmy oglądać prace wszystkich naszych wychowanków, które zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny.

 A. B.