Prace wychowanków MOW wykonane w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na wojewódzki konkurs "Zabytki UNESCO". Autorzy prac: Daniel Kuberek, Paweł Nowakowski, Piotr Rupociński, Gwara Kamil, Golec Nortbert, Joda Kacper. Prace wykonano pod kierunkiem Anny Bortkiewicz

GALERIA