W dniu 26 pażdziernika  b.r.w pięknej słonecznej aurze , u stóp wiezy widokowej Radogost – na polanie w Kłonicach w samo południe, odbyło się zakończenie XXVIII Rajdu Bulwa. Do Kłonic różnymi trasami rajdowymi podążali młodzi adepci turystyki z jaworskich  szkół podstawowych : nr 4 (opiekun Anna Kurzydło, Dorota Rybak), nr 5  ( op. Anna Orda, Eugeniusz Zwierzchowski, Marzena Galica-Mazurek, Jacek Mącznik), młodzież z podstawówki w Gniewkowi(op. Krystyna Piwko, Urszula Lityńska), uczniowie z SOSW (op. Zenona Kowalik, Beata Rozpędzka  oraz  wychowankowuie MOW pod opieką Andrzeja Kowalik, Grażyny Żmudy, Tomasza Żebrowskiego, Natalii Pelc, Katarzyny Krzyśpiak.
1

Po przywitaniu wszystkich przybyłych turystów przystapiliśmy do rozgrywania zaplanowanych konkursów. W pierwszym z nich „ Co wiem o ziemniaku” nallepszą wiedzą wykazali się Aleksandra Kołodyńska ( SP Gniewków), Marcin Domagała ( SP 4) oraz Karolina Błaszczar ( SP Gniewków). Poza konkursem wiedzy rozegrano również kilka konkurencji sportowych. W kapkach piłką ragdy tryumfował Krzysztof Garbera ( SOSW) . Kolejne miejsca zajęli Paweł  Kałuża i  Mirosław Paszkiewicz ( obaj MOW). W konkursie podbijanie piłki góra – dół dwa pierwsze miejsca podzieli między siebie Paweł Kałuża i Jan Moldovan ( MOW). Trzecia była Karolina Nakoneczna z SP 1. W konkursie przeciągania liny zwyciężyła drużyna z SP Gniewków. Kolejne miejsca zajęły drużyny z SP 5 i SP 4. Do walki w przeciąganiu liny przystąpiła również reprezentacja z MOW – u, która walczyła z opiekunami a dwumecz zakończył się  wynikiem 1:1. Najbardziej niepotrzebną rzeczą na rajdzie okazały się buty –szpilki przyniesione przez Angelikę Hermanowicz z SOSW. Doceniając wysiłek, pomysłowość autorów plakatów o tematyce ekologicznej postanowiono przyznać trzy równorzędne miejsca dla uczniów z SOSW, SP 4, SP Gniewków.Najmłodszym  uczestnikiem rajdu okazał się 10-miesięczny Tymoteusz Maruszczak. Organizatorami Rajdu była Komisja Turystyki Pieszej przy ZO PTTK w Jaworze oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze a z możliwości wypoczynku i zabawy skorzystało 105 osób.

Zwycięscy rajdu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, Urząd Miasta w Jaworze oraz Spółkę GANT z Legnicy.

Zapraszamy na nasze kolejne turystyczne imprezy tj. Rajd o Złoty liść jesieni”, turniej turystyczno – krajoznawczy „ Znam swój region – województwo dolnośląskie” oraz zakończenie sezonu w Jaworskim Oddziale PTTK.

                                                                                                               Andrzej Kowalik

                                                                                                               Komandor Rajdu Bulwa
GALERIA: