W piątek ( 7.12) w Klubie Piast w Jaworze odbyło się 46 zakończenie sezonu turystycznego. Wśród 80 zaproszonych na imprezę gości byli również Remigiusz Kropiwnicki – reprezentant koła turystycznego działającego przy Jaworskim Hufcu Pracy oraz opiekun tegoż koła Andrzej Kowalik. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Jaworskiego Oddziału PTTK, który w swoim referacie przedstawił wszystkie zorganizowane w trakcie roku imprezy, przypomniał o udziale kadry programowej w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich oraz przypomniał, że rok 2013 będzie szczególnym, gdyż odbędą się wybory. Po przemówieniu przyszła pora na wręczenie nagród rzeczowych i wyróżnień najaktywniejszym członkom szkolnych kół turystycznych. Za aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Oddział PTTK Ziemi jaworskiej w 2012 roku otrzymał Remigiusz Kropiwnicki, za aktywną działalność oraz popularyzację turystyki i krajoznawstwa – dyplomem wyróżniono Andrzeja Kowalika  oraz Annę Bortkiewicz.  Dyplomem  o podobnej  treści wyróżniono nasze koło turystyczne.
GALERIA ZDJĘĆ: 
 
 
Tekst i zdjęcia – Andrzej Kowalik