KOŁO PTTK

Latawce są najstarszymi obiektami latającymi, cięższymi od powietrza. Powstały w Chinach już 2000 lat przed naszą erą. Pierwszy latawiec miał prostą konstrukcję. Cztery listwy pokryte tkaniną oraz ogon z trzema wstążkami. W Chinach stosowano pokaźnych rozmiarów latawce, w celu odstraszenia wrogów. Do Polski latawiec w kształcie smoka trafił podczas najazdu Tatarów, i był wykorzystany w bitwie pod Legnicą w 1241r.
    W dniu 1 czerwca 2021 r. w Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze odbyło się podsumowanie 16 Święta Latawca, które kolejny raz organizowali członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego TRAMP II. Impreza ta w poprzednim roku wypadła bardzo udanie i Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej ponownie powierzył nam jej organizację dla wszystkich miłośników powietrznych statków.  Nasi wychowankowie przystąpili do budowania swoich latawców   pod czujnym okiem nauczyciela p. Wojciecha Firkowicza. Korzystali z jego cennych wskazówek, jak też wdrażali w życie własne pomysły. Na zajęciach pracowali indywidualnie i zespołowo. I tak powstało 6 podniebnych statków, które w dniu 1 czerwca zaprezentowano członkom komisji. Ocenie podlegało wykonanie latawca, walory techniczne i estetyczne oraz sprawność lotu. Oczywiście najwięcej frajdy przyniosło testowanie latawców w czasie lotu. Wszystkie latawce  podobały się widowni i członkom komisji. Pięknie  prezentowały się  w krótkich pokazach lotniczych. Ostatecznie po zliczeniu wszystkich punktów komisja w składzie: Krystyna Dankiewicz-Krakowian – nauczyciel, Dorota Rycerska – nauczyciel, Krzysztof Grodzki – uczeń, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ustaliła, że tegorocznymi laureatami latawcowego konkursu zostali:

  1. Dariusz K.
  2. Tomasz B. i Adrian MrówkaKamil Kijanka
  3. Paweł Macioł i Wiktor Szymura
  4. Bogumił Korzeb ex aequo Paweł Sęk i Martin Tumkiewicz
  5. Piotr Drobik

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze.
Nie tylko słodki poczęstunek wpływał na wyjątkowy nastrój. Była wspólna zabawa, która przyniosła wiele radosnych chwil, było dużo nowej wiedzy i dużo nowych doświadczeń, co z pewnością się jeszcze przyda w życiu. Młodzi konstruktorzy dziękują organizatorom, jak  i wszystkim, którzy wsparli organizację tej imprezy. Organizator :Wojciech Firkowicz

GALERIA:

   

     Okres pandemii uniemożliwia nam jakiekolwiek wyjścia na spacer, na wycieczki. A według słów wychowawców w Jaworze jest tyle atrakcyjnych miejsc, które warto obejrzeć, zwiedzić. Ale jak to mówią „ dla chcącego – nic trudnego”. Można je poznać z … materiałów promocyjnych, książek, prezentacji multimedialnej. Nasza biblioteka szkolna posiada duży zbiór książek o Jaworze, w tym białego kruka – książkę Jawor i okolice autorstwa Jastrzębskiego. Również w bibliotece można zobaczyć filmy promujące poszczególne instytucje, materiały reklamowe dotyczące poszczególnych zabytków i obiektów. Wszystko to mogli dotknąć, obejrzeć oraz wysłuchać prelekcji o poszczególnych zabytkach naszego miasta nasi wychowankowie w trakcie lekcji przeprowadzonych przez nauczyciela – bibliotekarza Pana Andrzeja Kowalik, wspieranego przez Panią Aleksandrę Drabczyk. Zwieńczeniem zajęć będzie konkurs wiedzy, w którym uczestnicy będą musieli się zmierzyć z zagadnieniami dotyczącymi historii, geografii, turystyki oraz dnia dzisiejszego Powiatu Jaworskiego, który zostanie rozegrany w dniu w najbliższą sobotę 24 kwietnia w trakcie trwania 52  Rajdu Jaworskiego i Święta Cyklistów .

Uczestnikom konkursu życzymy samych prawidłowych odpowiedzi.

 GALERIA:

 Organizator A.Kwalik , A.Drabczyk

Jaworski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jaworze od wielu lat w listopadzie organizuje cykliczną imprezę pod nazwą „ Znam swój region – województwo dolnośląskie”, w którym biorą udział młodzi adepci turystyki. Niestety szalejąca pandemia nie pozwoliła na rozegranie turnieju w tradycyjnej formie, z udziałem przedstawicieli wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu. Turniej przeprowadzono w dniu 28 listopada z udziałem wychowanków Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze  . Uczestnicy musieli wykazać się ogólną wiedzą z geografii i historii Polski, Dolnego Śląska oraz podstawową wiedzą        z turystyki i krajoznawstwa. W turnieju startowało dziewięciu wychowanków przygotowywanych w ramach lekcji bibliotecznych przez Andrzeja Kowalika. Poziom wiedzy uczestników turnieju był bardzo wysoki, a o miejscach  medalowych  zdecydowała dopiero dogrywka. Ostatecznie po dogrywce zwyciężył  Paweł Filimowski, a kolejne miejsca zajęli: I miejsce – Paweł Filimowski, II miejsce – Krystian Bartłomiejczyk, III miejsce – Sebastian Nicpoń, IV miejsce – Mikołaj Wróbliński, V miejsce – Wiktor Szymura, VI miejsce -Kuba Kityk i Bogusław Korzeb, VII miejsce – Michał Piechocki i Mateusz Łużyński. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe tj. sprzęt turystyczno-sportowy oraz przewodniki i mapy.
Organizatorami tej fantastycznej zabawy sprawdzającej wiedzę i umiejętności z zakresu geografii i historii regionu byli:  Andrzej Kowalik, Grażyna Żmuda oraz Aleksandra Ewa Drabczyk. Organizatorzy oraz uczestnicy konkursu specjalne podziękowania kierują do Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz do Urzędu Miasta w Jaworze za ufundowanie nagród i sfinansowanie słodkiego poczęstunku .

GALERIA:                                                                                                                                                                                 A.K.,G.Ż.

 

W dniu 5 grudnia 2020 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze Tramp II działające w Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze zorganizowało rajd „O złoty liść jesieni”. W ramach rajdu przeprowadzono wiele gier i zabaw sportowych oraz konkurs plastyczny. Wychowankowie w tygodniu poprzedzającym rajd wykonali pod opieką Eugenii Kłeczek w ramach zajęć świetlicowych i szkolnych wiele wspaniałych prac plastycznych, których głównym tematem oczywiście była jesień. Komisja konkursowa wyróżniła prace wychowanków: Pierwsze miejsce – Paweł Wojtasiak, drugie –Michał Piechocki, trzecie- Kamil Kijanka i Adrian Mrówka, czwarte – Krzysztof Grodzki , następne lokaty zajęli: Paweł Macioł, Wiktor Szymura, Mateusz Lużyński oraz Krystian Bartłomiejczyk. 
Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez UM w Jaworze. Oczywiście były też prezenty mikołajkowe od ZO PTTK Ziemi Jaworskiej i  tradycyjny kociołek przygotowany przez nauczyciela Wojciecha Firkowicza. Zarówno jadło z kociołka, jak i pieczone kiełbaski radowały nasze podniebienia. A słodkości rozpływały się w ustach. Dziękujemy.

Nad całością przebiegu  imprezy czuwali opiekunowie koła Aleksandra Ewa Drabczyk i Andrzej Kowalik oraz Wojciech Firkowicz. Należy podkreślić ,że była to kolejna jesienna impreza wspaniale przygotowana przez nasze SKKT Tramp. Uczestnicy dziękują Urzędowi Miasta w Jaworze za wsparcie i pomoc w organizacji rajdu.

GALERIA:

Aleksandra Ewa Drabczyk

 

GALERIA:
WRĘCZENIE NAGRÓD:

15 Święto Latawca, konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Ziemi Jaworskiej" w Jaworze zagościł do DMOW w Jaworze w dniu 30 października 2020 roku. Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności konstrukcyjnych, rozbudzanie wyobraźni plastycznej i technicznej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Wychowankowie pieczołowicie przygotowywali się do tego wydarzenia. Pod opieką nauczyciela Wojciecha Firkowicza wykonywali latawce płaskie i skrzynkowe, które wzięły udział w konkursie. Latawce oceniane były przez komisję konkursową w składzie: dwóch nauczycieli i dwóch wychowanków, którzy oceniali staranność wykonania latawca, zdobienie latawca oraz wysokość i jakość lotu w skali punktowej od 1 do 6. Laureatami konkursu zostali następujący wychowankowie: Piotr Drobik i Adrian Mrówka - I miejsce, Bogumił Korzeb i Łukasz Kordylewicz – II miejsce, Krystian Bartłomiejczyk – III miejsce Zmagania konkursowe obserwował Pan Mariusz Barański, Dyrektor DMOW w Jaworze, który wyraził duże zadowolenie z idei zorganizowania konkursu oraz pogratulował wykonawcom/laureatom prac konkursowych. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez PTTK Oddział "Ziemi Jaworskiej" w Jaworze reprezentowanego przez Pana Leszka Drabczyka – Prezesa PTTK.

Wojtek Firkowicz