W dniu 20 września 2014 r. wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zostali zaproszeni do udziału w rajdzie organizowanym w ramach Ogólnopolskiej Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej pod hasłem „Turystyka łączy pokolenia”.
Nasi wychowankowie pod opieką opiekunów i doświadczonych turystów wyruszyli na trasy 20 września o godzinie 9;30, gdzie organizatorzy przygotowali nieodpłatne zwiedzanie muzeum , wieży zamkowej, ratusza oraz kościoła św.Marcina. Przewodnicy Henryk Gęsior, Andrzej Kowalik, Mirek Szkiłądź oraz Krzysztof Patrzek profesjonalnie i w przystępny sposób przekazywali wiedzę o historii Jawora i jego zabytkach.

Dla wielu uczestników była to pierwsza wędrówka, jak i pierwsza wizyta w udostępnionych obiektach . W rajdzie wzięło udział 250 uczestników i opiekunów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjalne, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Dom Małych Dzieci oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy opiekunowie: Grażyna Żmuda, Aleksandra Drabczyk, Tomasz Siczek, Maciej Buczak, Andrzej Kowalik oraz Daniel Iwański. Wszyscy uczestnicy rajdu o godz.12.00 spotkali się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik, gdzie rozpoczęło się podsumowanie rajdu. Uczestników powitali i zaprosili do zabawy prezes Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej Leszek Drabczyk, który przypomniał o głównym przesłaniu rajdu- czyli budowaniu więzi międzypokoleniowej poprzez turystykę i krajoznawstwo oraz komunikację międzyludzką, poprzez kontakty seniorów z dziećmi i młodzieżą oraz nestor turystyki ,honorowy członek PTTK Henryk Antkowiak i burmistrz Jawora Artur Urbański, który objął imprezę honorowym patronatem. Przy turystycznym ognisku pieczono kiełbaski oraz tradycyjnie odbyły się liczne konkursy oraz gry i zabawy sportowe. Wychowankowie, którzy uczestniczyli w konkursach: Celne oko-piłeczki: Paweł Kramkowski. Celne oko rzut do kosza: Kamil Kolasa, Kamil Giera i Paweł Kramkowski. Wyścig koszykarski: Kamil Kolasa przed Krystianem Chmielem i Danielem Wypuszcz. Żonglerka –Alpacino Wiśniewski przed Danielem Wypuszcz i Kamilem Kolasą wszyscy MOW Jawor . Tor przeszkód na rowerze przygotowanym przez Jacka Fajkiela -Dawid Girek MOW.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, okolicznościowe plakietki oraz certyfikaty. Na koniec spotkania turystycznego organizatorzy serdecznie dziękowali opiekunom, rodzicom i kierownikom poszczególnych drużyn rajdowych za wspaniałą opiekę i przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w rajdzie. Podziękowania trafiły również na ręce dyrekcji i opiekunów MOW za udział i współorganizację rajdu.

GALERIA: