W dniu 18 października w samo południe na boisku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie odbyło się zakończenie XXIX Rajdu Bulwa. Organizatorami Rajdu była Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale PTTK w Jaworze i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze wspomagany przez grono pedagogiczne i rodziców Szkoły w Gniewkowie. Na miejsce zakończenia stawiła się 190 osobowa grupa turystów z następujących szkół: SP 1 Jawor, SP 4 Jawor, SP 5 Jawor, SOSW, SP Gniewków, Gimnazjum nr 1 i 2 w Jaworze oraz organizatorzy czyli młodzież z MOW. Po wysłuchaniu specjalnie na tą okazję ułożone przez uczniów z Gniewkowa piosenki przystąpiliśmy do realizacji programu imprezy.

W trakcie Rajdu rozegrano dwa konkursy wiedzy i szereg konkursów zręcznościowych oraz niespodzianek. Rajdowicze mogli sprawdzić swoją wiedzę w konkursach „ Co wiem o ziemniaku” oraz „ Co wiem o okolicy Gniewkowa”. Poza konkursami wiedzy zorganizowaliśmy konkursy zręcznościowe : rzut wałkiem Prezesa, krzyżak. skoki przez skakankę, rzut do celu. Był również konkurs na najbardziej niepotrzebną rzecz na rajdzie, plakat o treści ekologicznej. Każdy uczestnik rajdu mógł spróbować swoich sił w różnorodnych konkurencjach. Największym wzięciem cieszyły się upieczone w ognisku ziemniaki. 

W konkursie wiedzy „ Co wiem o ziemniaku” zwyciężył Dawid Roethel ( MOW). Kolejne lokaty zdobyli : Aleksandra Kołodyńska ( Gniewków) i Jaskórzyński.. W drugim konkursie wiedzy bratobójczą walkę o czołowe lokaty stoczyły dziewczęta z Gniewkowa. Zwycięsko wyszła Aleksandra Kołodyńska . Drugie miejsce zajęła Karolina Błaszczak a trzecia lokata przypada Agacie Kowalskiej. Poza konkursami wiedzy rozegraliśmy szereg konkurencji zręcznościowych. W skakance najlepsze wyniki „ ustanowiły” Delfina Lityńska, Aleksandra Kołodyńska, Julia Kurzydło. W rzucie wałkiem żony Prezesa wśród dziewcząt najlepsze wyniki osiągnęły : Monika Miłoń, Amelia Kaliszczak, Karolina Błaszczak. W tej samej konkurencji wśród chłopców tryumfował Krzysztof Garbera . Kolejne lokaty zdobyli : Chwaszcza ( … MOW) , Mosiński ( MOW), Ślusarczyk. (MOW). W krzyżaku czołowa trójka wyglądała następująco : Gustaw Wąsowski, Dawid Gogacz,. Adrian Caputa. W rzucie do celu najlepsi okazali się Amelia Kliszczak, Poremska, Bielecka. W konkursie na hasło promujące turystykę zwyciężyło hasło przygotowane przez młodzież ze szkoły w Gniewkowie, a najbardziej niepotrzebną rzeczą okazała się lokówka przyniesiona przez Karola Wdowiaka. Słowa podziękowania należą się nauczycielom, rodzicom, którzy poświęcili swój wolny czas,. Szczególne podziękowanie należałoby złożyć nauczycielom i rodzicom ze Szkoły w Gniewkowie za gościnność i życzliwe przyjęcie a wychowawcom z Ośrodka : Grażynie Żmuda, Maciejowi Buczak, Tomaszowi Siczek, Aleksandrze Drabczyk za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu Rajdu.

Komandor Rajdu

Andrzej Kowalik


GALERIA: