Regulamin XXX Jubileuszowego Rajdu Bulwa

  1. Organizatorem Rajdu jest Komisja Turystyki Pieszej przy ZO PTTK w Jaworze oraz SKKT Tramp II w MOW Jawor.
  2. Współorganizatorem Rajdu jest Szkoła Podstawowa w Snowidzy i Klub Piast
  3. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniu 10.10.2015 r.
  4. Zakończenie rajdu – plac przy szkole w Snowidzy godz.12.00.
  5. Kadra Rajdu: Andrzej Kowalik – Boss

   Grażyna Żmuda , Wiesław Szymczyk – Z- ca Bosa,

   Agnieszka Gajda, Tadeusz Markiewicz – kwatermistrz

   Tomasz Żebrowski – sekretarz Rajdu

  1. Ile wynosi wpisowe i czemu tak tanio?

     - 11 złotych dla członka SKKT z opłaconą składką

     - 13 złotych dla pozostałych

     - opiekun ( 1 na 10 osób młodzieży ) jest zwolniony z wpisowego.

     7. Co w ramach haraczu ?

     - dobra zabawa,

   - możliwość wygrania nagród w konkursach,

   - oderwanie od kompa,

     - parę odcisków,

     - posiłek w warunkach turystycznych.

     8. Wpisowe należy uiścić w Sekretariacie MOW ( lista + kasa) lub u wiceprezesa ZO PTTK w Jaworze kol. B. Golonki do dnia 30.09.2015 r.

9. O co będziemy pytać czyli konkursy które rozegramy w trakcie rajdu:

- Co wiem o ziemniaku,

- Co wiem o Snowidzy, Godziszowem, Baryczu

Konkurencje sportowe ( na wesoło),

- na najbardziej niepotrzebną rzecz na Rajdzie,

- na hasło ( plakat) promujące turystykę lub ekologię,

- niespodzianki.

- na najciekawsze życzenia ( 10 lat działalności SKKT Tramp II )

       W imieniu Organizatorów Zapraszamy.

       Ciebie tam nie może nie być.