Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych z Wojcieszowa zaprosiło nas na Rajd „Kaczawskie Wędrowanie Do WoLi” Do- Dobków, Wo- Wojcieszów i Li- Lipa.
Rajd odbył się w dniu 21 maja 2017 r. na szlakach i bezdrożach Gór i Pogórza Kaczawskiego. Głównym celem rajdu była popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych, edukacja i integracja mieszkańców. Popularyzacja i rozwój wśród młodzieży aktywnej turystyki  jako forma wypoczynku połączona z poszerzeniem wiedzy o atrakcjach przyrodniczych i historycznych naszego regionu. Uczestnicy Rajdu mięli do wyboru trzy trasy: I trasa – Dobków – Leśny Staw – Dobków,  II trasa - Wojcieszów – Leśny Staw – Wojcieszów,  III trasa - Lipa – Leśny Staw – Lipa.
Nasza grupa w składzie: Łukasz Przybył, Szymon Dratwa, Jakub Kruszewski, Rafał Masłowski, Kamil  Kdzierski i Cieplk Łukasz  wybrała trasę  III  ale z małą „dokładką” . Rozpoczęliśmy wędrowanie od Siedmicy przez Lipę, Leśny Staw , tam był  odpoczynek i kiełbaski przy ognisku oraz konkurs turystyczny. Następnie udaliśmy się duktem leśnym do Dobkowa , gdzie mieliśmy możliwość  zwiedzić Sudecką Zagrodę Edukacyjną– centrum edukacji o Ziemi i regionie.
Opiekunowie rajdu : Aleksandra Ewa Drabczyk, Andrzej Kowalik.

GALERIA: