Jaworski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jaworze od wielu lat w listopadzie organizuje cykliczną imprezę pod nazwą „ Znam swój region – województwo dolnośląskie”, w którym biorą udział młodzi adepci turystyki. Niestety szalejąca pandemia nie pozwoliła na rozegranie turnieju w tradycyjnej formie, z udziałem przedstawicieli wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu. Turniej przeprowadzono w dniu 28 listopada z udziałem wychowanków Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze  . Uczestnicy musieli wykazać się ogólną wiedzą z geografii i historii Polski, Dolnego Śląska oraz podstawową wiedzą        z turystyki i krajoznawstwa. W turnieju startowało dziewięciu wychowanków przygotowywanych w ramach lekcji bibliotecznych przez Andrzeja Kowalika. Poziom wiedzy uczestników turnieju był bardzo wysoki, a o miejscach  medalowych  zdecydowała dopiero dogrywka. Ostatecznie po dogrywce zwyciężył  Paweł Filimowski, a kolejne miejsca zajęli: I miejsce – Paweł Filimowski, II miejsce – Krystian Bartłomiejczyk, III miejsce – Sebastian Nicpoń, IV miejsce – Mikołaj Wróbliński, V miejsce – Wiktor Szymura, VI miejsce -Kuba Kityk i Bogusław Korzeb, VII miejsce – Michał Piechocki i Mateusz Łużyński. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe tj. sprzęt turystyczno-sportowy oraz przewodniki i mapy.
Organizatorami tej fantastycznej zabawy sprawdzającej wiedzę i umiejętności z zakresu geografii i historii regionu byli:  Andrzej Kowalik, Grażyna Żmuda oraz Aleksandra Ewa Drabczyk. Organizatorzy oraz uczestnicy konkursu specjalne podziękowania kierują do Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz do Urzędu Miasta w Jaworze za ufundowanie nagród i sfinansowanie słodkiego poczęstunku .

GALERIA:                                                                                                                                                                                 A.K.,G.Ż.