W ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi w dniu 12.04.2014r. nasi wychowankowie brali czynny udział w akcji sprzątania świata. Akcja ta zorganizowana była już po raz kolejny wraz z zaprzyjaźnioną od kilku lat Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Radą Sołecką z Mściwojowa. Wspólnie ze strażakami i lokalną młodzieżą nasi wychowankowie mieli za zadanie uporządkowanie miejscowego parku, a także terenu wokół stanicy żeglarskiej wraz z terenem wzdłuż linii brzegowej do tamy nad zbiornikiem wodnym „MŚCIWOJÓW”. Każdy uczestnik otrzymał worki na śmieci oraz jednorazowe rękawiczki i przystąpiono do określonych prac. Gdy przystępowano do przydzielonych zadań nikt nie spodziewał się takich efektów, ponieważ po skończonych pracach okazało się, że zebrano całą przyczepę śmieci. Za co naszym wychowankom i wszystkim ludziom biorącym udział w sprzątaniu osobiście podziękował Wójt Gminy Mściwojów pan Mariusz Foryś. Na zakończenie akcji odbył się wielki rożen, na którym pieczone były kiełbaski, a wychowankowie mieli okazję skorzystać ze sprzętu motorowodnego miejscowych strażaków, którzy udostępnili swoje motorówki i wraz naszymi chłopcami pływali po zbiorniku. Akcja ta została zorganizowana przez wychowawców naszej placówki, którzy przez cały czas nie tylko sprawowali baczną uwagę nad wychowankami ale także własnym przykładem dali pokaz w jaki sposób powinno dbać się o ochronę środowiska. Wychowawcami organizatorami byli Tomasz Siczek, Piotr Dynowski oraz Marek Dul.

GALERIA: