INFORMACJE

 

VI Turniej Placówek Resocjalizacyjnych woj. Dolnośląskiego za nami. W indywidualnych grach Jakub Reh wywalczył II m. oraz tytuł wice mistrza turnieju. III m. w tej samej kategorii  zajął Kamil Kijanka. W klasyfikacji drużynowej   I miejsce zajął DMOW w Jaworze zdobywając tytuł Mistrza Placówek Resocjalizacyjnych woj. Dolnośląskiego.
Skład drużyny: Jakub Reh, Kamil Kijanka, Paweł Wojtysiak.

GRATULACJE!!!
GALERIA:

Piękne słowa tylko szkodę przynoszą, jeśli nie są poparte czynem, choćby próbą działania”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M. Grzegorzewska

Sejm w październiku 2021 roku  ustanowił patronów roku 2022.

Uhonorowani zostali:

 Maria Konopnicka; Polska pisarka, poetka, tłumaczka i publicystka. W 2022 roku przypada 180. rocznica jej urodzin (23 maja 1842). Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w historii, realistkę, twórczynię Roty.

Józef Wybicki; Kolejnym patronem został Józef Rufin Wybicki, który napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech będącą od 1927 roku polskim hymnem narodowym. W 2022 roku minie dokładnie 200 lat od jego Wybickiego, 275 lat od urodzin i 225 lat od powstania wspomnianej Pieśni.

Wanda Rutkiewicz; Trzecią uhonorowaną postacią jest Wanda Rutkiewicz. W 2022 roku upływa 30. rocznica śmierci Wandy Rutkiewicz-Błaszkiewicz, polskiej himalaistki światowej sławy. Zdobyła, jako trzecia kobieta na świecie i jako pierwsza osoba z Polski, szczyt Mount Everestu oraz jako pierwsza kobieta szczyt K2.

Do grona patronów roku 2022 dołącza Maria Grzegorzewska, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. Była też pedagogiem specjalnym, tyflopedagogiem, tyflopsychologiem. Działała społecznie.

Ze względu na charakter naszej placówki wybieramy postać Marii Grzegorzewskiej jako naszego patrona. W ramach zajęć bibliotecznych z bibliotekarzem Andrzejem Kowalikiem i opiekunem samorządu Aleksandrą Drabczyk przez cały rok , będziemy przybliżać postać Marii Grzegorzewskiej całej społeczności uczniowskiej.

Nauka i kariera

 • studia na Wydziale Przyrodniczym UJ,
 • Międzynarodowy Fakultet Pedagogiczny w Brukseli ,
 • Uniwersytet Paryski (Sorbona) – tytuł doktora (1916),

po powrocie do Polski:

 • kierowanie Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej(1922 – 1967),
 • kierowanie Państwowym Instytutem Nauczycielskim(1930 – 1935),
 • założenie i redagowanie czasopisma „Szkoła specjalna”(1924 – 1967),
 • profesor Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego (1958 – 1960)

Pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania nad zagadnieniem pedagogiki niepełnosprawnych, stworzyła jej podstawy. Wychodząc z założenia, że człowiek jest jednością psychofizyczną, wysunęła tezę globalnego ujęcia odchyleń od normy, rozwijała zagadnienia kompensacji w rewalidacji niepełnosprawnych.

 

 KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

 Powodzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego jest uzależnione przede wszystkim od nauczyciela. Temu poglądowi dawała wielokrotnie wyraz, najpełniej w "Listach do młodego nauczyciela" (1947-1961).Przedstawiła w nich sylwetkę nauczyciela - dobrego człowieka, bogatego wewnętrznie, osoby obdarzonej charyzmą, zdolnościami empatycznymi, umiejętnością "współbrzmienia" ze swoimi podopiecznymi.

Nauczyciel wg. Grzegorzewskiej

 • nauczyciel powinien być sobą
 • nauczyciel powinien być stale twórczy
 • nauczyciel powinien posiadać autorytet a także naukowe zainteresowanie swoją pracą
 • nauczyciel powinien być prawdziwym człowiekiem

(odpowiedzialność za siebie, za swoją wartość jako człowieka)

 • nauczyciela powinna cechować dobroć, wiara w skuteczność swej pracy, optymizm.

 

Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.