Piosenka:

 

„Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”
Janusz Korczak
Dnia 14.10.2014 w naszym ośrodku 10.30 odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wychowankowie naszej placówki z wychowawcami grupy IV p. Markiem Dulem i Przemysławem Woźnym przygotowali krótki rys historyczny oraz humorystyczne przedstawienie i wiele ciekawych piosenek obrazujących ciężką pracę nauczycieli. Po przedstawieniu Dyrekcja placówki złożyła wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom administracji życzenia a wychowankowie przekazali laurki, które były wykonane własnoręcznie na zajęciach z p.R.Sienicką.
14 października 1773 r. sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej w składzie czterech senatorów i czterech członków izby poselskiej. Przed tą całkowicie nową instytucją postawiono zadanie odbudowy systemu oświaty w Rzeczypospolitej. W pierwszej kolejności zadbano o finansowe podstawy funkcjonowania szkół. Przeznaczono na ten cel dobra pozostałe po kasacie Jezuitów i chociaż przy okazji ich nadawania nowym właścicielom popełniono mnóstwo nadużyć, przyjęte rozwiązanie okazało się skuteczne. Obdarowani dobrami pojezuickimi byli zobowiązani do odprowadzania pewnej części dochodów z tych dóbr na fundusz komisji.
Komisja, słusznie nazwana pierwszym na świecie ministerstwem oświaty, przeprowadziła trudne dzieło zeświecczenia szkolnictwa, zwłaszcza jeśli chodziło o program nauczania. Położyła duży nacisk na nauki ścisłe, na opanowanie języka, historii, i geografii narodowej, ograniczając łacinę i usuwając teologię. Dla ukształtowania postawy obywatelskiej wprowadzono „naukę moralną”, rodzaj świeckiej etyki.
Podsumowanie dokonań Komisji.
• Całkowita reorganizacja oraz stworzenie od podstaw systemu szkół średnich
• Opracowanie nowych programów nauczania w duchu umiarkowanego oświecenia
• Utworzenie seminariów nauczycielskich przy uniwersytetach.
• Publikacja nowatorskich podręczników szkolnych - w sumie wydano 27 podręczników, z których część po raz pierwszy stworzyło polską terminologię naukową takich dziedzin jak fizyka, matematyka, chemia, logika, gramatyka.
• Reformę Akademii Krakowskiej i Wileńskiej
• Utworzenie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych
Działalność Komisji jest trudna do przecenienia w historii Polski. Kilkudziesięciotysięczna kadra nauczycielska wychowana przez Komisję kontynuowała działalność w jej duchu jeszcze długo po utracie przez Rzeczpospolitą niepodległości wychowując kolejne pokolenia względnie nowocześnie wykształconej młodzieży, dzięki której w ogóle przetrwała polska kultura i język.
A.E.Drabczyk

 GALERIA: