W dniach 14-15 listopada 2014 roku , w Hradec - Kralowe w Czechach, odbyła się Międzynarodowa Konferencja, której głównym tematem była praca pedagogiczna z młodzieżą. Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim wychowawcy z naszego ośrodka, Aleksandra Drabczyk i Piotr Dynowski mogli wziąć udział w konferencji obok specjalistów i autorytetów z Czech w dziedzinie pracy pedagogicznej z podobnych placówek jak Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Jawora. Celem konferencji była wymiana doświadczeń pracy pedagogów i wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zapoznanie się ze specyfiką pracy, trudnościami jakie niesie współczesne wychowanie i opieka młodzieży. W pierwszym dniu zaproponowano tematy związane z prawem oświatowym i pracą pedagoga w Czechach, współpracą z organizacją pozarządową ADMIN. Seminarium koncentrowało się zapoznaniu oraz budowaniu wiedzy zespołu. Uczestnicy podczas szkolenia podejmowali działania zespołowe, uczyli się motywowania innych oraz rozwiązywania sytuacji indywidualnych. Ważnym elementem było zaznajomienie się z problemami wychowania seksualnego w wieku adolescencyjnym. Zaznajomienie się problemami psychosomatycznymi wychowanków, stworzenie mapy miejsc wrażliwych. Dodatkowym i równie ważnym elementem konferencji był panel dyskusyjny o niepożądanych zachowaniach tj.; ADHD, zachowania buntownicze, zaburzenia zachowania od dzieciństwa po dorosłość. W drugim dniu konferencji była możliwość nauki i prezentacji nieskomplikowanych metod i technik dekoracji, ich tworzenia, które można stosować podczas pracy w ramach terapii pedagogicznej lub zajęciach w grupach wychowawczych jako rozwój zainteresowań i zamiłowań.

GALERIA: