kzsr 1

W dniu  28.11.14 w Klubie Piast odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy turystyczno- krajoznawczej „ Znam swój region – województwo dolnośląskie”. Konkurs został przeprowadzony w trzech pionach : szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie. Szkoły podstawowe reprezentowały drużyny z następujących placówek : SP 1 ( op. Barbara Skalik), SP 5 ( op. Anna Orda), SP w Piotrowicach ( op. ….) oraz SOSW w Jaworze ( op. Marta Bander). W pionie gimnazjów swoje reprezentacje wystawili : Gimnazjum nr 1 ( op. Mirosław Otoka) , Gimnazjum nr 2 – dwie drużyny ( op. Iwona Zielińska) , Gimnazjum w Męcince ( op. Agnieszka Śmiałowska) oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ( op. Grażyna Dynda). W pionie szkół średnich o prymat walczyła drużyna z Ochotniczego Hufca Pracy 1-21 ( op. Maria Tłusty) oraz drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego. Sam konkurs składał się z dwóch części – testu wiedzy i rozpoznawania obiektów turystycznych. W pionie Szkół Podstawowych zwyciężyła drużyna z SOSW . Kolejne miejsca zdobyły reprezentacje z : Piotrowic i Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze.

Indywidualnie wśród uczniów Szkoły Podstawowej najlepsi okazali się: Damian Riedel, Kamil Barej (obaj z SOSW), Weronika Ochab (SP Piotrowice), Martyna Gajda (SP nr 1 Jawor). W rywalizacji uczniów Szkół Gimnazjalnych zwycięska trójka przedstawia się następująco: miejsce pierwsze reprezentacja z Gimnazjum w Męcince. Kolejne lokaty przypadły Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Jaworze a trzecie miejsce zdobyła reprezentacja z Gimnazjum nr 2 w Jaworze. Indywidualnie w tej kategorii zwyciężyli: Natalia Kostrzewa i Tomasz Jaślar (Gimnazjum Męcinka) przed Mirosławem Paszkiewiczem z MOW. W ostatniej kategorii wiekowej wystartowały drużyny z OHP w Jaworze i I LO w Jaworze. Zwycięsko z rywalizacji wyszła drużyna z OHP w Jaworze, a jej reprezentanci w konkurencji indywidualnej zajęli trzy pierwsze miejsca: Piotr Zając wyprzedził swoje koleżanki z drużyny Elżbietę Krosnowską i Magdalenę Golonkę. 
Konkurs wiedzy o Dolnym Śląsku przygotował i prowadził wychowawca OHP w Jaworze Pan Andrzej Kowalik wspierany przez Panią Grażynę Żmuda MOW Jawor.

GALERIA: